Uitgaven

Internationale Neerlandistiek verschijnt eveneens als e-journal, zie: www.internationaleneerlandistiek.nl. De Open Access-versie verschijnt gelijktijdig met de versie in druk. Het e-journal is digitaal vrij toegankelijk, uitgaande van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt. Alle artikelen, kronieken en recensies zijn in pdf-formaat te downloaden. 

Digitale edities 2002-2024

Jubileumnummer 2012
In 2012 bestond Internationale Neerlandistiek - voorheen Neerlandica extra muros - vijftig jaar. Om dit jubileum luister bij te zetten, is een bijzonder nummer van IN uitgebracht. In dit extra nummer wordt waarderend en kritisch teruggekeken op de afgelopen 50 jaar vakgeschiedenis zoals de redactie van IN én de 50 bijdragers aan dit jubileumnummer die zien. Het nummer is als e-journal te vinden op www.internationaleneerlandistiek.nl.

Dit nummer is ook in druk verschenen. Exemplaren (25 euro incl. verzendkosten) zijn te bestellen bij het bureau van de IVN, bureau@ivn.nu

Register Neerlandica Extra Muros
Een register van de jaargangen 1 tot en met 40 is te raadplegen via het NEM-register.