Voortvarend Nederlands

De IVN heeft het verschuiven van het 21e Colloquium Neerlandicum Voortvarend Nederlands naar 22-26 aug 2022 aangegrepen om een digitaal onderdeel van het colloquium te ontwikkelen en dit voor het eerst te presenteren in 2021. Dit digitale colloquium is gevormd door lezingen, interviews, masterclasses, presentaties etc. met en in chatrooms, tijdblokken, en met gebruik van podcasts en andere educatieve middelen. Het digitale colloquium houdt het netwerk betrokken in de jaren dat er geen fysiek colloquium plaatsvindt. Het ‘echte’ Colloquium Neerlandicum wordt steeds eens in de drie jaar gehouden (nu: 22 t/m 26 augustus 2022 Nijmegen) in wisselend België en Nederland zodat internationale docenten en onderzoekers de kans hebben elkaar fysiek te ontmoeten, live kennis en ervaring uit te wisselen en te profiteren van een verblijf in het land waar ze de taal en cultuur van doceren en onderzoeken. 

Doel: impact vergroten van het Colloquium Neerlandicum. Middel: duurzaam deel van het Colloquium Neerlandicum ontwikkelen.

Lees hier het verslag van Voortvarend Nederlands 2021

Bekijk hier het programma van Voortvarend Nederlands 2022