Publicaties

De IVN verzorgt een aantal publicaties:

  • Internationale Neerlandistiek - het peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
  • VakTaal - een tijdschrift over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde én de taalbeheersing
  • Lage Landen Studies - een reeks met monografieën en thematische bundels op het gebied van de neerlandistiek
  • Nieuwsbrief IVN - de maandelijkse nieuwsbrief van de IVN
  • IVN-columns - regelmatig verschijnen er columns met uiteenlopende onderwerpen van zowel vaste als incidentele columnisten
  • De staat van het Nederlands in de wereld - Het rapport De Staat van het Nederlands in de wereld is op 4 december aangeboden aan de Interparlementaire Commissie in de Eerste Kamer te Den Haag
  • Neerlandistiek mondiaal
  • Wereldkaart internationale neerlandistiek een kaart met alle plekken waar Nederlands gestudeerd kan worden in de wereld
  • Dichters op reis - een interactieve wereldkaart met Nederlandstalige poëzie waarin het buitenland een expliciete rol speelt