Publicaties

De IVN verzorgt een aantal publicaties:

  • Internationale Neerlandistiek - het peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
  • VakTaal - een tijdschrift over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde én de taalbeheersing
  • Lage Landen Studies - een reeks met monografieën en thematische bundels op het gebied van de neerlandistiek
  • IVN-Mededelingen - een bulletin over evenementen en gebeurtenissen binnen en buiten de neerlandistiek
  • Nieuwsbrief IVN - de tweemaandelijkse nieuwsbrief van de IVN