Neerlandistiek mondiaal

In de zomer van 2017 heeft de IVN met een subsidie van OC en W een veldonderzoek uitgevoerd naar de staat van de internationale neerlandistiek. 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de IVN een verslag gemaakt. Het verslag laat zien waarom studenten overal ter wereld Nederlands studeren en hoe docenten wereldwijd zorgen dat dit mogelijk is. Samen vormen zij een wereldwijd netwerk dat toont dat Nederlands een wereldtaal is met mondiale economische en culturele betrekkingen.

Ook bevat het verslag vragen en behoeften van de neerlandistiek wereldwijd. We hebben gerichte vragen gesteld over het functioneren van de IVN om te bepalen of de vereniging voldoet aan de behoefte van de leden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ons helpen om onze leden en het veld nog doelmatiger te bedienen.

 

Download Neerlandistiek mondiaal