Over Internationale Neerlandistiek

Scroll down for English

Internationale Neerlandistiek is het peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en verschijnt drie keer per jaar. Het tijdschrift publiceert bijdragen in het Nederlands (en Afrikaans) over de Nederlandse (en Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin en heeft aandacht voor de inter- en transculturele aspecten van deze subdisciplines, voor de didactiek van taal, literatuur en cultuur, voor vertalen en cultuurtransfer en voor nieuwe technologieën in de vakbeoefening. Het tijdschrift biedt een internationaal vergelijkend perspectief op het terrein van de neerlandistiek, wat is terug te vinden in vraagstelling, methode en object. Ook de geografische spreiding van de auteurs en lezers van Internationale Neerlandistiekis een bewijs van die internationale gerichtheid.

Internationale Neerlandistiekbevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek, zowel in Nederland en Vlaanderen als daarbuiten, maar het wil ook de dialoog met anderstalige verwante vakgebieden stimuleren. Daarom zal het tijdschrift geregeld een bijdrage uit een niet algemeen toegankelijke taal in een Nederlandse vertaling opnemen. Het wil daarmee het Nederlands als wetenschapstaal ondersteunen. 

Internationale Neerlandistiek is een peer reviewed tijdschrift. Artikelen worden beoordeeld door twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel te accepteren voor publicatie - eventueel nadat opmerkingen en suggesties van de beoordelaars zijn verwerkt in een nieuwe versie - ofwel af te wijzen.

Naast artikelen bevat het tijdschrift kronieken en besprekingen.

Internationale Neerlandistiek is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar: in maart, juni en november.

Met ingang van jaargang 48 (2010) wordt IN uitgegeven door Amsterdam University Press. Alle leden van de IVN (m.u.v. studentleden) krijgen driemaal per jaar een exemplaar van Internationale Neerlandistiek (of viermaal per jaar een exemplaar van VakTaal) toegestuurd per post. Het tijdschrift dat men niet per post ontvangt, kan men online bekijken. 

Internationale Neerlandistiek luisterde tot en met de 45ste jaargang (2007) naar de naam Neerlandica extra muros. De naamswijziging markeerde de veranderingen in de neerlandistiek binnen en buiten de Lage Landen. Was er tot die tijd op tal van gebieden nog vaak sprake van een vrij strikte scheiding tussen de neerlandistiek intra en extra muros, door de ontwikkelingen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied is er een opvallende toenadering ontstaan. Internationale samenwerking is daardoor eerder regel dan uitzondering. De nieuwe naam van het tijdschrift past bij deze internationale werkelijkheid.  


English
Internationale Neerlandistiek is the scholarly journal of the International Association for Dutch Studies (IVN). Internationale Neerlandistiek is a peer-reviewed journal with an international focus on Dutch Studies. The main language of publication is Dutch but we also welcome contributions in Afrikaans. The journal offers a comparative perspective on Dutch (and Afrikaans), linguistics, literature and culture in the broadest sense, including inter- and transcultural aspects of communication studies, didactics, translation studies, cultural studies and the culture of the Dutch-speaking communities. In order to facilitate a broad, comparative dialogue, Internationale Neerlandistiek occasionally publishes Dutch translations of relevant articles written in less widely spoken languages.