Over Internationale Neerlandistiek

Op zoek naar het nieuwste nummer? Klik hier meteen door: Internationale Neerlandistiek 2024-1

Zag je de call for papers voor een themanummer rond emigratie uit de Lage Landen al? Lees hier meer.

Het peer reviewed, open access tijdschrift Internationale Neerlandistiek bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Het tijdschrift richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van subdisciplines, zoals communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en cultuur van de Lage Landen. Internationale Neerlandistiek publiceert bijdragen in het Nederlands en in het Afrikaans.

Internationale Neerlandistiek is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar: in maart, juni en november. Wie lid wordt van de IVN kan kiezen voor een lidmaatschap met Internationale Neerlandistiek en/of VakTaal.  Ook kan men kiezen voor een papieren abonnement en/of een digitaal abonnement op Internationale Neerlandistiek.

Internationale Neerlandistiek luisterde tot en met de 45ste jaargang (2007) naar de naam Neerlandica extra muros. De naamswijziging markeerde de veranderingen in de neerlandistiek binnen en buiten de Lage Landen. Was er tot die tijd op tal van gebieden nog vaak sprake van een vrij strikte scheiding tussen de neerlandistiek intra en extra muros, door de ontwikkelingen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied is er een opvallende toenadering ontstaan. Internationale samenwerking is daardoor eerder regel dan uitzondering. De nieuwe naam van het tijdschrift past bij deze internationale werkelijkheid.  

 

English
Internationale Neerlandistiek is a peer reviewed open access journal that aims to improve the discussion in international Dutch (and South African) linguistics and literature in the broadest sense, such as intercultural aspects of subdisciplines, communication studies, didactics, translation, cultural studies and the culture of the Low Countries in general. Internationale Neerlandistiek publishes articles written in Dutch and Afrikaans