Instructies voor auteurs 

Teksten voor Internationale Neerlandistiek dienen aangeleverd te worden volgens onderstaande kopijaanwijzingen. Uw tekst komt alleen in aanmerking voor beoordeling door de redactie als deze conform dit format wordt aangeleverd.