Instructies voor auteurs 

Teksten voor Internationale Neerlandistiek dienen aangeleverd te worden volgens onderstaande kopijaanwijzingen. Uw tekst komt alleen in aanmerking voor beoordeling door de redactie als deze conform dit format wordt aangeleverd.

Onderzoeksbeurzen

Wetenschappers aan instellingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie een onderzoeksbeurs aanvragen.
Het onderzoek van de aanvrager kadert binnen de neerlandistiek of het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal en bij voorkeur in een dissertatie- of habilitatietraject. De onderzoeksbeurs kan ook worden gebruikt voor financiering van redactionele ondersteuning bij publicaties. Meer informatie.