Redactie

Sinds juni 2013 bestaat de redactie van Internationale Neerlandistiek uit de volgende personen:  

  • Prof. dr. W.A.M. (Wannie) Carstens, Noordwes-Universiteit
  • Dr. R. (Roberto) Dagnino, Université de Strasbourg
  • Prof. dr. S. (Siegfried) Huigen, Uniwersytet Wroclawski
  • Drs. A.A.M. (Alice) van Kalsbeek, Universiteit van Amsterdam
  • Dr. T.S.E. (Ted) Laros, Open Universiteit & Universität Duisburg-Essen
  • Dr. M. (Marijke) Meijer Drees, Rijksuniversiteit Groningen, hoofdredacteur
  • Dr. G. (Gerdi) Quist, University College London
  • Dr. U. (Ulrike) Vogl M.A., Universität Wien

 Redactiesecretaris: Sjors van Ooij, tel.+31 623 84 17 89, in@ivn.nu