Werkwijze

Auteurs/bundelredacties kunnen een goed uitgewerkt voorstel van ca. 2 pagina’s A4 indienen bij Irena Barbara Kalla, voorzitter van de centrale redactie, via barbara.kalla@uwr.edu.pl . De centrale redactie bekijkt vervolgens of het voorstel geschikt is voor publicatie en voor peer-review in aanmerking komt. Binnen enkele weken na inzending krijgen auteurs/bundelredactie een melding of hun voorstel is aanvaard. Als het besluit van de redactie positief is, worden nadere afspraken gemaakt over de planning.

Download details werkwijze in pdf-formaat