Kopij

NB: Lage Landen Studies zal vanaf 2024 uitgegeven worden door een andere uitgeverij. Neem contact op met hoofdredacteur Barbara Kalla om de actuele versie van de kopij-aanwijzingen op te vragen die gepaard gaat met deze overstap.

Een monografie omvat idealiter ca. 100.000 à 120.000 woorden. Thematische bundels omvatten bij voorkeur 10 à 12 artikelen van elk 8.000 tot 10.000 woorden. 

Auteurs dienen hun teksten aan te leveren volgens onderstaande kopij-aanwijzingen.

Download kopij-aanwijzingen in pdf-formaat

Onderzoeksbeurzen

Wetenschappers aan instellingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie een onderzoeksbeurs aanvragen.
Het onderzoek van de aanvrager kadert binnen de neerlandistiek of het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal en bij voorkeur in een dissertatie- of habilitatietraject. De onderzoeksbeurs kan ook worden gebruikt voor financiering van redactionele ondersteuning bij publicaties. Meer informatie.