Kopij

Een monografie omvat idealiter ca. 100.000 à 120.000 woorden. Thematische bundels omvatten bij voorkeur 10 à 12 artikelen van elk 8.000 tot 10.000 woorden. 

Auteurs dienen hun teksten aan te leveren volgens onderstaande kopij-aanwijzingen.

Download kopij-aanwijzingen in pdf-formaat