Uitgaven

Open access-versies

Delen uit de reeks die ondergebracht zijn in de peer reviewed Ginkgo-reeks van Academia Press verschijnen na publicatie in druk integraal en vrij consulteerbaar op www.oapen.org.

OAPEN is een consortium van Europese University Presses dat zich tot doel heeft gesteld om een thematisch geordende digitale bibliotheek uit te bouwen van Europese, peer reviewed monografieën in de humane en sociale wetenschappen.

De reeks Lage Landen Studies is in 2010 ontstaan ter vervanging van de Handelingen van de colloquia. Deel 2 t/m 11 van de reeks zijn te vinden op OAPEN:

Lage Landen Studies 11, Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland

Lage Landen Studies 10, Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer.

Lage Landen Studies 9, Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling.

Lage Landen Studies 8, Minoes, Minnie, Minu en andere katse streken. De internationale receptie van Annie M.G. Schmidts Minoes. 

Lage Landen Studies 7, Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa. Contacten, confrontaties en bemiddelaars.

Lage Landen Studies 6, Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal.

Lage Landen Studies 5, Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen.

Lage Landen Studies 4, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie.

Lage Landen Studies 3, Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië.

Lage Landen Sudies 2, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde.

De Handelingen van het Eerste tot en met het Zestiende Colloquium Neerlandicum zijn digitaal beschikbaar via dbnl.

Lage Landen Studies 1 t/m 11


Lage Landen Studies 11, Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland
Redactie: Irena Barbara Kalla & Dirk de Geest
Gent, Academia Press, 2018. ISBN 978 94 014 5292 2, ca. 190 pp., € 29,99. 

LLS 11 heeft als thema poëzie over het buitenland. Dichters op reis brengt een aantal beschouwingen bij elkaar over de manier waarop hedendaagse Nederlandse dichters aankijken tegen diverse buitenlanden: onze buurlanden, maar ook Zuid- en Midden-Europa, tot Indonesië toe. Dit boek gaat in op hun reisverslagen, die variëren van een toeristische ansichtkaart tot een verregaande verkenning van de ander en het andere. Hoe dan ook gaat het in laatste instantie altijd om een confrontatie met het eigen dichterschap. De lezer krijgt zo een toegang tot diverse landen maar tegelijk ook tot sterk uiteenlopende poëtische praktijken. En bovenal is er de kennismaking met heel wat prachtige, veel te weinig bekende gedichten. Bij die beschouwingen zijn kenners uit de internationale neerlandistiek onze deskundige gids.

Lage Landen Studies 10, Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer.
Redactie: Lut Missinne & Jaap Grave
Gent, Academia Press, 2018. ISBN 978 94 014 5211 3​​​​​​​,​​​​​​​ ca. 220 pp., € 29,99. 

LLS 10 heeft als thema literaire vertalingen met Nederlands als brontaal. De aandacht in deze bundel gaat vooral naar kwesties die met de productiezijde van het literaire transferproces te maken hebben. Daarbij staan literaire vertalingen centraal met het Nederlands als brontaal. De bijdragen zoeken antwoorden op de vraag wat er met een Nederlandstalig boek gebeurt vanaf de originele versie tot zijn aankomst bij een anderstalige lezer. Daartoe werd onderzoek verricht naar leesrapporten, uitgeversarchieven, publicatiegeschiedenissen, collectievormers, subsidiërende instanties en ervaringsberichten van de vertalers zelf.​​​​​​​


Lage Landen Studies 9, Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling.
Redactie: Désirée Schyns & Philippe Noble
Gent, Academia Press, 2018. ISBN 978 94 014 5245 8​​​​​​​,​​​​​​​ ca. 140 pp., € 29,99.  ​​​​​​​

LLS 9 heeft als thema poëzie en vertalen. Dit deel van LLS is gewijd aan de poëzie van Cees Nooteboom in vertaling en aan de activiteiten van de vertaler-bemiddelaar Cees Nooteboom, die schrijvers uit de wereldliteratuur via Avenue Literair aan de Nederlandstalige lezers presenteerde. De bundel biedt bijdragen over de kenmerken van de poëzie van Nooteboom, over het discours over poëzie vertalen binnen vertaalwetenschap, over concrete vertaalkeuzes van vertalers van de poëzie van Nooteboom en besluit met een reflectie van de dichter op het onderwerp poëzie vertalen.​​​​​​​
​​​​​​​

Lage Landen Studies 8, Minoes, Minnie, Minu en andere katse streken. De internationale receptie van Annie M.G. Schmidts Minoes
Redactie: Jan Van Coillie & Irena Barbara Kalla
Gent, Academia Press, 2017. ISBN 978 94 014 4493 4, ca. 180 pp., € 29,99. 


Lage Landen Studies 7, Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa: contacten, confrontaties en bemiddelaars
Redactie: Herman van der Heide, Arie Pos, Marco Prandoni & Dolores Ross
Gent, Academia Press, 2017. ISBN 978 90 382 2665 1, ca. 160 pp., € 29,99.


Lage Landen Studies 6, Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Redactie: Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink
Gent, Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2107 6, 416 pp., € 28.


Lage Landen Studies 5, Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen
Redactie: Kris Van Heuckelom, Dieter De Bruyn & Carl De Strycker
Gent, Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2091 8, 305 pp., € 26.


Lage Landen Studies 4, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie
Redactie: Irena Barbara Kalla
Gent, Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2086 4, 380 pp., € 22.


Lage Landen Studies 3, Ieder zijn eigen Arnon Grunberg
Redactie: Marleen Mertens, Arie Pos en Dolores Ross
Gent, Academia Press, 2012. ISBN 978 90 382 1904 2, 267 pp., € 22.


Lage Landen Studies 2, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde
Redactie: Bart Defrancq, Philippe Hiligsmann, Laurent Rasier en Vincent van Heuven
Gent, Academia Press, 2011. ISBN 978 90 382 1787 1, 274 pp., € 22.


Lage Landen Studies 1, Internationale neerlandistiek, een vak in beweging
Redactie: Jane Fenoulhet en Jan Renkema
Gent, Academia Press, 2010. ISBN 978 90 382 1648 5, 271 pp., € 22. ​​​​​​​