Centrale Redactie

De centrale redactie behartigt de belangen van de uitgave van de reeks. De redactie wordt gevormd door:

  • Zuzanna Czerwonka-Wajda, Uniwersytet Wrocławski, Polen

Zuzanna Czerwonka-Wajda is werkzaam in de Leerstoel voor Nederlandse Filologie (Universiteit Wrocław, Polen) waar ze Nederlands doceert en onderzoek verricht op het gebied van vergelijkende taalkunde en fonetiek.

  • Jaap Grave, Westfälische Wilhelms-Universität, Duitsland

Jaap Grave is verbonden aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en publiceert over Multatuli, moderne letterkunde, wetenschapsgeschiedenis en vertaalwetenschap.

  • Annika Johansson, Universiteit Stockholm, Zweden

Annika Johansson is universitair docent Nederlands aan de Universiteit van Stockholm, Zweden, waar ze Nederlands doceert en taalkundig onderzoek verricht.

  • Irena Barbara Kalla (voorzitter), Uniwersytet Wrocławski, Polen

Irena Barbara Kalla is verbonden aan de Universiteit Wrocław in Polen, Leerstoel Nederlandse Filologie waar ze Nederlandse literatuur doceert en onderzoek verricht naar moderne poëzie en jeugdliteratuur.

  • Bram Lambrecht, KU Leuven, België 

Bram Lambrecht is postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de literaire cultuur van het interbellum en moderne Nederlandstalige poëzie.

  • Franco Paris, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale", Italië

Franco Paris doceert Nederlandse taal en letterkunde aan de Università L’Orientale in Napels en vertaalt Nederlandstalige auteurs in het Italiaans; sinds 2008 erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent. 

Ondersteuning vanuit het bureau van de IVN wordt verleend door: Iris van Erve, tel.+ 31 30 253 23 46, bureau@ivn.nu