Webinar 7 november - Aan de slag met diversiteit in het NVT-onderwijs

Hoe om te gaan met diversiteit in het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT)? Dit vraagstuk houdt velen bezig, inclusief taal- en cultuurwetenschappers. In deze webinar deelt Dietha Koster onder moderatie van Christine Sas recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit in NVT-lesboeken.

Lesboeken vormen nog steeds belangrijke lesmiddelen in het NVT-onderwijs, en moeten volgens onderwijsbeleid diversiteit tonen om bijvoorbeeld bij te dragen aan het vormen van interculturele competenties. Koster en Sas bespreken inzichten uit interviews met NVT-lesboekenauteurs, en tonen in hoeverre en hoe vrouwen en mannen van kleur versus witte personen in frequent gebruikte NVT-lesboeken worden weergegeven. Vervolgens trekken we hier lessen uit. We bediscussiëren hoe NVT-docenten diversiteit in NVT-lessen kunnen inbrengen, ondanks gebrek aan diversiteit in lesmaterialen, of juist voortbouwend op gegeven diversiteit in NVT-lesboeken.

Deze webinar sluit mooi aan op het themanummer rond hetzelfde onderwerp van het tijdschrift Internationale neerlandistiek, dat in september zal verschijnen.

Spreker: Dietha Koster (Universiteit Münster)
Moderator: Christine Sas (University College London)

Bekijk hier de biografieën van de spreker en de moderator
Datum en tijd: dinsdag 7 november, 15:00 – 16:00 uur.

Video
Je kunt de video van dit webinar hier bekijken.

Samenvatting
De samenvatting van deze webinar kunt u hier lezen.

Praktisch
Alle webinars zijn gratis te volgen voor iedereen die belangstelling heeft. De webinars werden uitgezonden via een livestream op YouTube. Deelnemers konden vragen stellen of reageren via de chatfunctie.

Over Voortvarend Nederlands Virtueel
Voortvarend Nederlands! Virtueel is de digitale colloquiumreeks van de IVN. Elke sessie staat op zichzelf. Van elke sessie wordt materiaal bewaard op de website en/of het YouTube-kanaal van de IVN. Waar toepasselijk wordt materiaal gedeeld via MijnNederlands (Taalunie). Het digitale congres in augustus 2022 was een pilot van een terugkerend digitaal deel van het Colloquium Neerlandicum. Activiteiten in het kader van Voortvarend Nederlands Virtueel! vonden voor het eerst plaats in 2021. 

Naar aanleiding van deze pilot startte de digitale reeks Voortvarend Nederlands! in 2022 als zelfstandig project. In 2023 zal verdere uitvoering gegeven worden aan het projectplan Voortvarend Nederlands! Het project Voortvarend Nederlands Virtueel! wordt gefinancierd door de Taalunie.