Webinar 7 december - Een animal turn in de Nederlandse letterkunde?

Dit najaar verschijnt in de IVN-reeks Lage Landen Studies een bewerkte versie van het proefschrift van Barbara Fraipont. Hierin beziet zij het werk van Charlotte Mutsaers in tekst en beeld door de lens van de zogenaamde animal studies. In deze webinar bespreekt Fraipont of en in hoeverre deze discipline, en in breder opzicht de cultural studies, invloed heeft op de onderzoekspraktijk in de neerlandistiek.

Dieren in de literatuur. Die zijn er van oudsher en toch krijgt het dier an sich pas echt aandacht in de literatuurwetenschap sinds de zogenaamde ‘animal turn’ in de jaren negentig. In dit webinar maken we kennis met de dieren en dierlijke personages die de Nederlandse letterkunde rijk is. Wat betekent het om dieren ernstig te nemen in literatuur? Hoe representeren verhalen dierperspectieven? Is een verhaal niet per definitie antropocentrisch? Hoe verhouden antropomorfe dierenpersonages zich tot minder vertrouwde, zoöcentrische perspectieven? Deze vragen zullen we bespreken aan de hand van inzichten uit de Animal Studies en hedendaagse voorbeelden uit de Nederlandstalige literatuur. Ook gaan we na of oudere dierenfabels eveneens vanuit een diergerichte benadering gelezen kunnen worden.

Spreker: Barbara Fraipont (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Moderator: Barbara Kalla (University of Wroclaw; hoofdredacteur Lage Landen Studies)
Bekijk hier de biografieën van Barbara Fraipont en Barbara Kalla.

Datum: donderdag 7 december, 15:00 – 16:00 uur.

Video
Je kunt de video van deze webinar hier bekijken.

Samenvatting
De samenvatting van deze webinar kunt u hier lezen.

Praktisch
Alle webinars zijn gratis te volgen voor iedereen die belangstelling heeft. De webinars werden uitgezonden via een livestream op YouTube. Deelnemers konden vragen stellen of reageren via de chatfunctie.

Over Voortvarend Nederlands Virtueel
Voortvarend Nederlands! Virtueel is de digitale colloquiumreeks van de IVN. Elke sessie staat op zichzelf. Van elke sessie wordt materiaal bewaard op de website en/of het YouTube-kanaal van de IVN. Waar toepasselijk wordt materiaal gedeeld via MijnNederlands (Taalunie). Het digitale congres in augustus 2022 was een pilot van een terugkerend digitaal deel van het Colloquium Neerlandicum. Activiteiten in het kader van Voortvarend Nederlands Virtueel! vonden voor het eerst plaats in 2021. 

Naar aanleiding van deze pilot startte de digitale reeks Voortvarend Nederlands! in 2022 als zelfstandig project. In 2023 zal verdere uitvoering gegeven worden aan het projectplan Voortvarend Nederlands! Het project Voortvarend Nederlands Virtueel! wordt gefinancierd door de Taalunie.