Jaarverslag IVN 2023 beschikbaar

Onlangs is het jaarverslag 2023 voltooid en goedgekeurd door het IVN-bestuur. Een goed moment om het jaarverslag (inclusief jaarrekening) te delen met onze leden. Wij laten graag zien wat we bij de IVN het afgelopen jaar gedaan hebben. Met trots presenteren wij u het jaarverslag dat u onderaan dit bericht kunt downloaden.

De IVN heeft in 2023 niet stilgezeten.
We hebben ons opnieuw ingezet om de neerlandistiek wereldwijd in woord en daad te ondersteunen en om het belang van ons vakgebied uit te dragen. Alvast een greep uit de activiteiten en gebeurtenissen:

Ontmoeting en verbinding

Samenwerking, het bevorderen van kennisuitwisseling en ontmoeting zijn belangrijke instrumenten die de IVN hanteert om haar rol als belangenbehartiger van de internationale neerlandistiek en als gesprekspartner goed te kunnen vervullen. De IVN blijft haar voelhorens in de maatschappij en het neerlandistiekveld uitsteken en is daarvoor bij evenementen aanwezig. De directeur heeft in 2023 de IVN vertegenwoordigd bij diverse gelegenheden zoals een online bijeenkomst voor docenten in Rusland, de Taalunie Zomercursus – taal, cultuur en beroep aan de UGent, een bezoek aan de vakgroep Nederlands in Zagreb en een bezoek als spreker aan de beleidsdag ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de vakgroep Nederlands aan de opleiding tolk/vertalen van de Universiteit van Triëst.
De bestuursvoorzitter van de IVN bezocht onder meer docenten van de vakgroepen Nederlands in Londen (Verenigd Koninkrijk), Parijs (Frankrijk), New York (Verenigde Staten), Wroclaw en Poznan (Polen).

Voortvarend Nederlands

Voortvarend Nederlands Virtueel is de digitale colloquiumreeks van de IVN. De reeks is bedoeld om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen in het neerlandistiek-onderzoek en -onderwijs. In 2023 hebben we zes succesvolle webinars georganiseerd via ons YouTube-kanaal. De webinars waren voor iedereen gratis toegankelijk en werden mogelijk gemaakt door een subsidie van de Taalunie. De aftrap was een spraakmakend debat dat we samen met de lage landen organiseerden. De webinars werden gewaardeerd en goed bekeken. Alle video’s van deze reeks zijn op onze website te vinden.

Nieuw deel Lage Landen Studies

In onze wetenschappelijke boekenreeks Lage Landen Studies (LLS) verscheen in 2023 deel 16 met de titel Mutsaers en andere dieren. Naar een diergerichte benadering in de Nederlandse letterkunde, geschreven door Barbara Fraipont. Dit deel ging over een literatuurwetenschappelijke studie over de dierenproblematiek in het creatieve oeuvre van de Nederlandse schrijfster Charlotte Mutsaers. Fraipont bood met dit deel een diepgaande en vernieuwende lectuur van mens-dierconfiguraties in Mutsaers' beeldend en verhalend werk.

Tijdschriften

Ons peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek (IN) verscheen in mei en oktober. Het oktobernummer was een bijzonder themanummer over diversiteit in het NVT-onderwijs en werd samengesteld door een gastredactie onder leiding van Dietha Koster. Deel 3 verscheen begin 2024.

Van ons journalistieke taaltijdschrift VakTaal verschenen drie nummers. Het eerste nummer verscheen in juli en had als thema ‘De wederzijdse beïnvloeding van tijd en taal’. Het tweede en derde nummer verscheen in december gecombineerd als dubbelnummer onder het thema ‘Letterlijk anders geletterd’.

Wisselleerstoel Zuid-Afrika

Sinds 2022 werkt de IVN samen met de Taalunie en de SAVN om vijf wisselleerstoelen te realiseren in zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika en Namibië). De IVN verzorgt de sollicitatieprocedure en de vergoeding van reiskosten van de gastdocenten via een subsidie van de Taalunie.
In 2023 werd Sen Joostens (KU Leuven) geselecteerd om deze functie vanaf februari zes weken te vervullen aan de universiteiten in Kaapstad en Stellenbosch.
In het kader van meer samenwerking tussen de Lage Landen en Zuid-Afrika op het gebied van kennisdeling, onderzoek en gezamenlijke studiebegeleiding kwam prof. Timothy Colleman (UGent) in oktober en november naar Zuid-Afrika. Hij verzorgde gastcolleges aan de Noordwes-Universiteit (Potchefstroom), aan de Sol Plaatje Universiteit (Kimberley) en een publiekslezing. Ook zijn komst werd erg gewaardeerd en leidt hopelijk tot blijvende samenwerking.

Voorbereiding regelingen voor de internationale neerlandistiek

Eind 2022 nam de Nederlandse Tweede Kamer het amendement Van der Molen-Van der Woude aan waarmee structureel één miljoen euro per jaar werd toegekend aan de IVN ten behoeve van de versterking van de internationale neerlandistiek. Vanaf dat moment zijn diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) over de uitvoering hiervan.
We werkten aan een concreet bestedingsplan.
Een door OCW toegekende projectsubsidie voor de voorbereidende fase is onder andere gebruikt om advies in te winnen bij organisaties die vergelijkbare activiteiten uitvoeren, om financieel, juridisch en beleidsadvies in te winnen, om te schrijven aan regelingsteksten en om een website en vormgeving op te zetten. We zijn momenteel in afwachting van verdere instructies van OCW en hopen zo snel mogelijk de aanvraagmogelijkheden te kunnen communiceren met het veld.

Wilt u meer weten?

In de uitgebreidere tekst van ons jaarverslag kunt u uiteraard meer lezen over wat we in 2023 gerealiseerd hebben. Echter zonder de steun van onze leden zouden we bij het bestuur en het bureau van de IVN al deze dingen niet hebben kunnen doen. Ik wil onze leden daarom op deze plek graag nogmaals van harte bedanken voor hun financiële en morele steun gedurende het afgelopen jaar.
Natuurlijk kunt u altijd bij de medewerkers van het bureau van de IVN terecht voor vragen of opmerkingen. U kunt daarvoor een mail sturen naar bureau@ivn.nu.
U kunt zich nog steeds inschrijven voor onze gratis nieuwsbrief als u daarop nog niet geabonneerd bent. Natuurlijk is de IVN ook te vinden op social media. De IVN blijft in ieder geval samen met u werken aan behoud en versterking van de neerlandistiek wereldwijd.

Met vriendelijke groet,

Anne Sluijs
Directeur

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag.