Over VakTaal

Voortvloeiend uit de samenvoeging van de LVVN met de IVN heeft de IVN er een mooi tijdschrift bijgekregen, VakTaal, waarin op journalistieke wijze informatie wordt verschaft over die aspecten van het vak waarvan neerlandici (uit welke discipline of beroepssector ook) op de hoogte moeten blijven en die niet zo makkelijk toegankelijk zijn via de verschillende vaktijdschriften.

VakTaal wil geen wetenschappelijk tijdschrift zijn, daarvoor heeft de IVN al het tijdschrift Internationale Neerlandistiek, maar vooral informeren over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde én de taalbeheersing. Ook onderwerpen uit het (voortgezet) onderwijs en de neerlandistiek extra muros komen aan bod. Bovendien bevat ieder nummer een groot aantal heel verschillende genres: een interview, een reportage, columns, enzovoort.

Dit maakt VakTaal een prettig blad om te lezen: elke editie wordt u helemaal bijgepraat over wat er allemaal leeft in het vak. We hopen dat het blad bovendien op verschillende manieren kan worden ingezet. In het onderwijs bijvoorbeeld: de uiteenlopende teksten zijn volgens ons uitstekend geschikt voor onderwijs Nederlands. Gevorderde cursisten NT2 zouden bijvoorbeeld best eens kunnen discussiëren over een artikel waarom buitenlandse studenten Nederlands willen leren; een toets op de middelbare school zou best eens een opiniërend stuk over de Reinhardt kunnen bevragen.

Alleen als u lid bent van de IVN, kunt u - na inlog op de website - de verschenen exemplaren online bekijken via deze link.

Leden kunnen eveneens kiezen voor een gecombineerd lidmaatschap, met toezending van zowel Internationale Neerlandistiek als VakTaal in druk. Meer informatie over het lidmaatschap van de IVN vindt u hier.