Kopij

Deadline kopij

De deadline voor kopij voor VakTaal 2024-1 is 20 mei 2024.

Dit zijn de kopijaanwijzingen voor VakTaal

VakTaal is een populair-wetenschappelijk tijdschrift. We willen graag toegankelijk zijn voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in taal en literatuur. Artikelen worden soms gebruikt in het onderwijs (voortgezet en hoger). VakTaal heeft ook lezers met Nederlands als tweede of vreemde taal. 

Een proefnummer kan worden aangevraagd bij Rob Visser, bureaumedewerker IVN.

Auteurs dienen hun teksten aan te leveren volgens onderstaande kopijaanwijzingen:

 • Een artikel omvat idealiter 500 à 600 woorden.

 • Bestanden aanleveren als .doc of .docx bestand.

 • Artikelen zijn voorzien van 1 - 3 illustraties/beelden. Let op: Afbeeldingen dienen vrij van copyright te zijn of met toestemming van de rechthebbenden te worden aangeleverd. 

 • Grafieken, figuren, afbeeldingen e.d. in de tekst plaatsen waar zij moeten komen en tevens apart aanleveren. Zorg dat alle verwijzingen in de tekst, losse foto’s of prints van digitale beeldbestanden en afbeeldingen op dezelfde wijze zijn genummerd. 

 • Beelden/illustraties worden apart aangeleverd in tif, eps, pdf of jpeg-formaat. De illustraties zijn voorzien van een onderschrift/bron/naam van fotograaf. Digitale afbeeldingen moeten minimaal 300 dpi (dots per inch) zijn bij een minimaal formaat van 10 x 15 cm. 

 • Spellingregels van het Groene Boekje (2005) volgen. Alleen hoofdletters gebruiken als de spellingregels dat vereisen. 

 • Schrijf buitenlandse namen consequent op dezelfde wijze (bijvoorbeeld: óf Dostojevski óf Dostojewsky en niet beide). 

 • Gebruik geen notenapparaat of aparte bronvermelding onderaan de tekst. Als een eventuele bronvermelding noodzakelijk is dan graag opnemen in de lopende tekst, eventueel tussen haakjes achter een citaat of de informatie waarvoor de verwijzing nodig is. In uitzonderlijke gevallen nemen we een kader op naast de tekst ‘om verder te lezen’. In dit kader kunnen maximaal drie zeer relevante titels worden opgenomen waarnaar om zeer goede redenen niet in de tekst verwezen kon worden. 

 • Voorzie het artikel van een korte biografie van max. 3 regels. 

 • Een bewijsnummer van VakTaal kan hier worden aangevraagd.

 • De redactie van VakTaal kan om eigen redenen beslissen het gevraagde artikel te plaatsen in een volgend nummer. 

 • In eenmaal ingeleverde kopij kan gewijzigd worden door de redactie en/of corrector. Het gaat hier om inkortingen/tekstuele wijzigingen/toegevoegde kopjes/titels. Kopij wordt doorgaans niet na wijzigingen nogmaals voorgelegd aan de auteur. 

 • VakTaal kan alleen gemaakt worden als we voldoende leden hebben. Nog geen lid? Kijk op de website van de IVN om lid te worden van de IVN en VakTaal te ontvangen (en/of ons wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek).