Lidmaatschap

De IVN biedt academici (HBO en WO) in de internationale neerlandistiek een forum waarop zij elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan onder meer via enkele publicaties zoals het wetenschappelijke tijdschrift Internationale Neerlandistiek en het tijdschrift VakTaal, de digitale nieuwsbrief, via deze website en natuurlijk via de colloquia neerlandica.

Alle leden (vrijgesteld, gereduceerd, normaal, donateurs, instellingen, niet-academici) krijgen driemaal per jaar een exemplaar van Internationale Neerlandistiek (of driemaal per jaar een exemplaar van VakTaal) toegestuurd per post. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het wordt automatisch verlengd tenzij het vóór 15 december van het voorgaande jaar wordt opgezegd.

U kunt het tarief voor een normaal, gereduceerd en kosteloos lidmaatschap terugvinden in de tarieventabel

Normaal lidmaatschap
Leden kunnen zijn zij die academisch opgeleid zijn (HBO en WO) en zich bezighouden met de Nederlandse taal en cultuur. Zoals academici aan instellingen van (para)wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek, waaronder met name ook begrepen tolken- en vertalersopleidingen en HBO-lerarenopleidingen lerarenopleidingen - al dan niet in een betaalde functie – die actief zijn op het gebied van de neerlandistiek in brede zin met als kerndomeinen: Nederlands als tweede of vreemde taal, vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie. De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap zijn € 55 (afhankelijk van het land van herkomst, zie tarieventabel).

Vrijgesteld en gereduceerd lidmaatschap
De contributie voor leden van de IVN is afhankelijk van de economische situatie van het land waarin men werkzaam is, en is daarom gebaseerd op inkomensgegevens van de Wereldbank. De gegevens zijn gecorrigeerd volgens de PPP (Purchasing Power Parity), waarin lagere kosten van levensonderhoud worden doorberekend.

De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap zijn € 0 of € 25 (afhankelijk van het land van herkomst, zie tarieventabel).

Voor sommige landen geldt een vrijstelling van contributie (€ 0 per jaar). Daarnaast kunnen docenten in een minder gunstige financiële positie een beroep doen op een klein fonds. De aanvragen voor (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen worden gericht aan de directeur van de IVN: anne.sluijs@ivn.nu.

Studentlidmaatschap
Het studentlidmaatschap is een lidmaatschap met 50% korting op het geldende tarief. Studentleden ontvangen geen tijdschrift per post, maar krijgen toegang tot de online edities van zowel VakTaal als Internationale Neerlandistiek.

Donateurschap
Niet-academici alsmede instellingen die instemmen met de doeleinden van de IVN kunnen het donateurschap aangaan; de jaarlijkse kosten zijn € 75 per jaar ongeacht het land van herkomst. 

Gecombineerd lidmaatschap
U ontvangt driemaal per jaar een exemplaar van Internationale Neerlandistiek én driemaal per jaar een exemplaar van VakTaal. De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap zijn € 65 voor leden binnen Nederland en Vlaanderen en € 100 voor leden van buiten Nederland en Vlaanderen. 

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door dit formulier in te vullen.