Vierde wisselleerstoel Zuid-Afrika afgesloten met publiekslezing bij NWU

Op donderdag 23 november werd op de Potschefstroomcampus aan de Noordwes-Universiteit (NWU) een slotbijeenkomst gehouden ter afsluiting van de vierde wisselleerstoel voor Zuid-Afrika. De leerstoel werd afgesloten met een publiekslezing door prof. Timothy Colleman.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk hoe belangrijk de steun vanuit Nederland en Vlaanderen is voor de neerlandistiek in Zuid-Afrika en hoezeer deze steun de toewijding aangeeft voor de totstandkoming van tal van activiteiten op lokaal niveau. Bij de slotbijeenkomst waren diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland en Vlaanderen aanwezig die eveneens blijk gaven van hun steun voor de neerlandistiek aan de NWU. Dit betekende veel voor het management van de faculteit en de School of Languages.

Deze vierde leerstoel werd ingevuld door Prof. Timothy Colleman van de Universiteit Gent. Hij heeft uitstekend werk verricht door tijdens zijn verblijf verschillende werkzaamheden op zich te nemen, zoals o.a. het aanbieden van colleges voor beginners m.b.t. basisgrammatica van het Nederlands voor de undergraduate studenten. Voor de postgraduate studenten en collega’s heeft hij heel praktische linguïstiekcolleges voor gevorderden verzorgd met een focus op onderzoeksmethodes. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen voor een onderzoeksproject met een groep postgraduate studenten (als onderdeel van het onderzoeksbudget van de wisselleerstoel). Bij dit onderzoeksproject heeft hij de studenten begeleid in het uitvoeren van een taalkundige analyse en in het beschrijven daarvan in een onderzoeksrapport.
Bij de NWU hoopt men dat professor Collemans verblijf zal leiden tot verdere samenwerking en uitwisseling en dat dit een blijvende impact zal hebben op de neerlandistiek in Zuid-Afrika, in het bijzonder m.b.t. de Noordelijke gebieden in Zuid-Afrika en ook m.b.t. de bestudering van Nederlandse taalkunde in het bijzonder.

Wisselleerstoel
De wisselleerstoel voor neerlandistiek in Zuid-Afrika wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Taalunie, de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). De Taalunie, SAVN en IVN erkennen hiermee het bijzondere karakter van de neerlandistiek in Zuidelijk Afrika, die een lange traditie heeft. De wisselleerstoel wordt financieel ondersteund door de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland en Vlaanderen in Zuid-Afrika. De wisselleerstoel betreft een uitwisseling voor een periode van zes tot acht weken, waarvan de eerste weken aan één specifieke universiteit, terwijl de laatste 1 of 2 weken gereisd kan worden voor bezoeken aan andere universiteiten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de wisselleerstoel kunt u contact opnemen met de IVN via bureau@ivn.nu

Met dank aan Prof. Adri Breed (NWU) voor het verslag