ANBI

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en de Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek zijn culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Omdat beide erkend zijn als cultureel goed doel, is alles wat u extra geeft binnen de voorwaarden voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting.

Voor meer info zie de website van de Belastingdienst.

 

RSIN (fiscaal nummer) Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: 8091.43.185

RSIN (fiscaal nummer) Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek: 8016.86.313

Standaardformulier publicatieplicht ANBI IVN