Organisatie

Bureau

 Wilma van Raamsdonk
 Directeur a.i.

Nevenfuncties: Projectleider po/vo bij IT Campus Rotterdam; projectleider Heel Rotterdam leest; financial controller Digital Native Studios B.V.; eigenaar en senior account director Wilma Communiceert;

 

 Ingrid Glorie

 Bureaumedewerker

 

Rob Visser

Bureaumedewerker

Sjoukje van Gool

Vormgeefster 

  Yvonne van Valen 
  Colloquiummedewerker

Bart Van der Straeten

Redactiesecretaris

Internationale Neerlandistiek

 

Stagiair (vacature)

 

Bestuur

Bestuur Internationale Vereniging voor Neerlandistiek - augustus 2018-augustus 2022

Samenstelling besturen vanaf 1961

 

Prof. dr. Wim Vandenbussche (voorzitter)
Vrije Universiteit Brussel

Vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België
Nevenfuncties (selectie): Bestuurslid Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Lid Brusselse Raad voor Meertaligheid, Redactielid Taal en Tongval & Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.

   

prof. dr. Agata Kowalska-Szubert (vice-voorzitter)

    prof. dr. Yra van Dijk (secretaris)
 

Vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteiten

 

 

prof. dr. Gunther de Vogelaer (lid)

Universität Münster

Vertegenwoordiger van de Duitstalige regio

Nevenfunctie: bestuurslid NLV (Niederlandistenverband)

  dr. Christine Sas (lid)
University College London (V.K.)
Vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland
Nevenfuncties: Directeur UCL Dutch Studies, voorzitter regioplatform ALCS (Association for Low Countries Studies in the UK and Ireland)
  dr. Johan Vanparys (penningmeester)
Université de Namur, België 

Vertegenwoordiger van het Franstalige gebied

Nevenfunctie: bestuurslid ANBF (Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France)

  dr. Annika Johansson (lid)
Stockholms Universitet, Zweden

Vertegenwoordiger van Noord-Europa

Nevenfuncties: redactielid Lage Landen Studies; lid redactieraad Internationale Neerlandistiek; bestuurslid Het instituut voor Slavische en Baltische talen, Fins, Nederlands en Duits Universiteit van Stockholm

    Franco Paris (lid)
Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Italie 

Vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied

Nevenfuncties: voorzitter van de Regionale Vereniging MediterraNed; redactielid Lage Landen Studies.

  lic. Eric Mijts (lid)
Universiteit van Aruba

Vertegenwoordiger van het Caribisch gebied

Nevenfuncties: bestuurslid Caribische Associatie voor Neerlandistiek; plv. lid Sociaal Economische Raad Aruba

  dr. Achmad Sunjayadi (lid)
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesië
Vertegenwoordiger van Azianië
  prof. dr. Adri Breed (lid)
Noodwes-Universiteit, Zuid-Afrika
Vertegenwoordiger van Zuidelijk Afrika
Nevenfuncties: voorzitter SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek), voorzitter Vakgroep Afrikaans en Nederlands, Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika

 

Hoofdredacteuren

 

prof. dr. Lut Missinne

Hoofdredacteur Internationale Neerlandistiek

Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Duitsland

 

dr. hab. Irena Barbara Kalla, prof. UWr

Hoofdredacteur Lage Landen Studies 

Universitair hoofddocent Nederlandse literatuur Uniwersytet Wrocławski, Polen

 

prof. dr. Marc van Oostendorp

Hoofdredacteur VakTaal

Hoogleraar Nederlands en Academische communicatie Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland

[foto: Saskia Aukema]

 

Raad van Advies

  • Dhr. Dorian van der Brempt, directeur Spilliaert Huis in Oostende, cultuurkenner, voormalig directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel
  • Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van voornamelijk Nederlandstalige literatuur
  • Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel
  • Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor of Dutch Studies aan de University College London
  • Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
  • Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds
  • Dhr. prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg
  • Mevrouw Martine Tanghe lic., nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT (Vlaamse Radio en Televisie)
  • Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden als vaste secretaris aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)