Organisatie

Bureau

 Anne Sluijs
 Directeur

Nevenfuncties: gemeenteraadslid namens
GroenLinks in Baarn; lid werkgroep literatuur redactieraad Ons Erfdeel vzw.

 

 Rob Visser

 Bureaumedewerker

Merel Donia

Voortvarend Nederlands

Sjoukje van Gool

Vormgeefster 

  Yvonne van Valen 
  Colloquiummedewerker &
  administratieve ondersteuning

Gemma Blacker

Communicatie

 

 

 

 

 

Bart Van der Straeten

Redactiesecretaris

Internationale Neerlandistiek

Oana Ciuraru

Mondiaal Neerlandistiek

 

 

 

 

          Stagiair (vacature)

 

Bestuur

Bestuur Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (augustus 2022-augustus 2025)

Samenstelling besturen vanaf 1961

 

Prof. dr. Wim Vandenbussche (voorzitter)
Vrije Universiteit Brussel

Vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België
Nevenfuncties (selectie): Lid Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Lid Brusselse Raad voor Meertaligheid, Redactielid Taal en Tongval & Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, Lid Raad van Advies Hogeschool Taal, Lid Raad van Bestuur CVO Semper.

 

Prof. dr. Agata Kowalska-Szubert (vice-voorzitter)

Universiteit van Wrocław, Polen

Vertegenwoordiger van de regio Centraal-Europa.

Nevenfuncties: voorzitter van COMENIUS - Vereniging van Neerlandici in Centraal-Europa

 

  Prof. dr. Yra van Dijk (secretaris)
 

Vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteiten

Nevenfuncties (selectie): Lid Raad van de Neerlandistiek, Lid Raad van Toezicht Literatuurmuseum, Lid schrijverscollectief Fixdit, Redactie Tekst in Context (AUP). 

 

 

Prof. dr. Gunther de Vogelaer (lid)

Universität Münster

Vertegenwoordiger van de Duitstalige regio

Nevenfunctie: Bestuurslid NLV (Niederlandistenverband)

  Christine Sas (lid)
University College London (V.K.)
Vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland
Nevenfunctie: voorzitter regioplatform ALCS (Association for Low Countries Studies in the UK and Ireland)
  Prof. dr. Johan Vanparys (penningmeester)
Université de Namur, België 

Vertegenwoordiger van het Franstalige gebied

Nevenfunctie: bestuurslid NVT-net

  Dr. Annika Johansson (lid)
Stockholms Universitet, Zweden

Vertegenwoordiger van Noord-Europa

Nevenfuncties: redactielid Lage Landen Studies; lid redactieraad Internationale Neerlandistiek; bestuurslid Het instituut voor Slavische en Baltische talen, Fins, Nederlands en Duits Universiteit van Stockholm

    Dr. Franco Paris (lid)
Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Italie 

Vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied

Nevenfuncties: voorzitter van de Regionale Vereniging MediterraNed; redactielid Lage Landen Studies.

  Dr. Eric Mijts (lid)
Universiteit van Aruba

Vertegenwoordiger van het Caribisch gebied

Nevenfuncties: bestuurslid Caribische Associatie voor Neerlandistiek

 

Dr. Achmad Sunjayadi (lid)
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesië
Vertegenwoordiger van Azianië

Waarnemend hoofd van de vakgroep Nederlands
Universitas Indonesia.

Nevenfunctie: lid van het cultureel erfgoed expertteam
van Jakarta.

  Prof. dr. Adri Breed (lid)
Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika
Vertegenwoordiger van Zuidelijk Afrika
Nevenfuncties: voorzitter SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek), voorzitter Vakgroep Afrikaans en Nederlands, Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika

 

Hoofdredacteuren

 

Dr. Matthieu Sergier

Hoofdredacteur Internationale Neerlandistiek

Chargé de cours Nederlandse literatuur, maïtre de langues NVT, voorzitter dept. Germaanse taal- en letterkunde UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, België

 

Dr. hab. Irena Barbara Kalla, prof. UWr

Hoofdredacteur Lage Landen Studies 

Universitair hoofddocent Nederlandse literatuur Uniwersytet Wrocławski, Polen

 

Iris van Erve

Hoofdredacteur VakTaal

 

 

Raad van Advies

  • Dhr. Dorian van der Brempt, directeur Spilliaert Huis in Oostende, cultuurkenner, voormalig directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel
  • Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel
  • Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., emeritus professor of Dutch Studies aan de University College London
  • Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, emeritus universiteitshoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
  • Dhr. drs. Tiziano Perez, voormalig directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds
  • Dhr. prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg
  • Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)