Organisatie

Bureau

Dit zijn de medewerkers van het IVN-bureau:

  drs. Iris van Erve
  Directeur


   

 

  Tomasz Berliński
  Bureaumedewerker
  Yvonne van Valen 
  Colloquiumassistent 
     

  Willemijn de Koning   
  Freelance
  medewerker
  communicatie

Bestuur

Bestuur Internationale Vereniging voor Neerlandistiek - augustus 2018-augustus 2021

Samenstelling besturen vanaf 1961


dr. Henriette Louwerse (voorzitter)
University of Sheffield

Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 


prof.dr. Jelica Novakovic (vice-voorzitter)
Beogradski Univerzitet, Servië

Vertegenwoordiger van de regio Midden-Europa


prof.dr. Els Stronks (secretaris)
Universiteit Utrecht

Vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteiten


prof.dr. Jan Konst (penningmeester)
Freie Universität Berlin

Vertegenwoordiger van de Duitstalige regio

Foto: © Ekko von Schwichow


prof. dr. Lars Bernaerts (lid)
Universiteit Gent

Vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België


dr. Johan Vanparys (lid)
Université de Namur

Vertegenwoordiger van het Franstalige gebied


dr. Annika Johansson (lid)
Stockholms Universitet

Vertegenwoordiger van Noord-Europa

 
Franco Paris (lid)
Università degli Studi di Napoli l’Orientale

Vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied


lic. Eric Mijts (lid)
Universiteit van Aruba

Vertegenwoordiger van het Caribisch gebied


prof. dr. Herman de Vries (lid)
Calvin College

Vertegenwoordiger van Noord-Amerika


dr. Jugiarie Soegiarto (lid)
Universitas Indonesia Jakarta

Vertegenwoordiger van Azianië


Maria Pushkova (lid)
MSLU (Instituut voor buitenlandse betrekkingen en sociaal-politieke wetenschappen)

Vertegenwoordiger van de regio Oost-Europa


dr. Nerina Bosman (lid)
Universiteit van Pretoria

Vertegenwoordiger van Zuidelijk Afrika

   


Raad van Advies

  • Dhr. Dorian van der Brempt, directeur Spilliaert Huis in Oostende, cultuurkenner, voormalig directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel
  • Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van voornamelijk Nederlandstalige literatuur
  • Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel
  • Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor of Dutch Studies aan de University College London
  • Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
  • Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds
  • Dhr. prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg
  • Mevrouw Martine Tanghe lic., nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT (Vlaamse Radio en Televisie)
  • Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden als vaste secretaris aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)