Organisatie

Bureau

  drs. Iris van Erve
  Directeur

Nevenfuncties: bestuurssecretaris Stichting de Laurenspenning, commissielid Stichting Kasteel van Rhoon, hoofdredacteur Passionate Magazine, eindredacteur VakTaal

 Ingrid Glorie

 Bureaumedewerker


Sjoukje van Gool

Vormgeefster 

  Yvonne van Valen 
  Colloquiummedewerker
  Jordi Britton  
  Colloquiumassistent

Oana Ciuraru

Colloquiumassistent

Gemma Blacker

Colloquiumassistent


Sasja Alexandra Demyanchencko

Colloquiumassistent

Bart Van der Straeten

Redactiesecretaris

Internationale Neerlandistiek


Stagiair (vacature)


Bestuur

Bestuur Internationale Vereniging voor Neerlandistiek - augustus 2018-augustus 2022

Samenstelling besturen vanaf 1961


dr. Henriette Louwerse (voorzitter)
University of Sheffield, United Kingdom

Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 

Nevenfuncties: bestuurslid ALCS, bestuurslid Ons Erfdeel vzw. 


prof.dr. Jelica Novakovic (vice-voorzitter)
Beogradski Univerzitet, Servië

Vertegenwoordiger van de regio Midden-Europa

Nevenfunctie: voorzitter van de Regionale Vereniging Comenius


prof.dr. Els Stronks (secretaris)
Universiteit Utrecht, Nederland

Vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteiten

Nevenfunctie: lid Raad voor Neerlandistiek


prof. dr. Lars Bernaerts (lid)
Universiteit Gent, België 

Vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België

Nevenfuncties: redactielid Nederlandse letterkunde; redactielid Online Encyclopedia of Literary Neo-Avant-Gardes; lid stuurgroep Vlaams Talenplatform


dr. Johan Vanparys (lid)
Université de Namur, België 

Vertegenwoordiger van het Franstalige gebied

Nevenfunctie: bestuurslid ANBF (Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France)


dr. Annika Johansson (lid)
Stockholms Universitet, Zweden

Vertegenwoordiger van Noord-Europa

Nevenfuncties: redactielid Lage Landen Studies; lid redactieraad Internationale Neerlandistiek; bestuurslid Het instituut voor Slavische en Baltische talen, Fins, Nederlands en Duits Universiteit van Stockholm

 
Franco Paris (lid)
Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Italie 

Vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied

Nevenfuncties: voorzitter van de Regionale Vereniging MediterraNed; redactielid Lage Landen Studies.


lic. Eric Mijts (lid)
Universiteit van Aruba

Vertegenwoordiger van het Caribisch gebied

Nevenfuncties: bestuurslid Caribische Associatie voor Neerlandistiek; plv. lid Sociaal Economische Raad Aruba


prof. dr. Herman de Vries (lid)
Calvin College, Michigan, Verenigde Staten

Vertegenwoordiger van Noord-Amerika


dr. Jugiarie Soegiarto (lid)
Universitas Indonesia Jakarta, Indonesië 

Vertegenwoordiger van Azianië


Maria Pushkova (lid)
MSLU (Instituut voor buitenlandse betrekkingen en sociaal-politieke wetenschappen), Rusland

Vertegenwoordiger van de regio Oost-Europa

Nevenfuncties: bestuurslid D.O.E.N. (Docentenplatform Oost-Europa)


dr. Nerina Bosman (lid)
Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika

Vertegenwoordiger van Zuidelijk Afrika

Nevenfuncties: redactielid Internationale Neerlandistiek; redactielid South African Journal for Linguistics and Applied Linguistics; voorzitter SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek).   


Hoofdredacteuren


prof. dr. Lut Missinne

Hoofdredacteur Internationale Neerlandistiek

Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Duitsland


dr. hab. Irena Barbara Kalla, prof. UWr

Hoofdredacteur Lage Landen Studies 

Universitair hoofddocent Nederlandse literatuur Uniwersytet Wrocławski, Polen


prof. dr. Marc van Oostendorp

Hoofdredacteur VakTaal

Hoogleraar Nederlands en Academische communicatie Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland

[foto: Saskia Aukema]


Raad van Advies

  • Dhr. Dorian van der Brempt, directeur Spilliaert Huis in Oostende, cultuurkenner, voormalig directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel
  • Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van voornamelijk Nederlandstalige literatuur
  • Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel
  • Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor of Dutch Studies aan de University College London
  • Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
  • Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds
  • Dhr. prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg
  • Mevrouw Martine Tanghe lic., nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT (Vlaamse Radio en Televisie)
  • Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden als vaste secretaris aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)