Organisatie

Bureau

 Anne Sluijs
 Directeur

Nevenfuncties: gemeenteraadslid namens GroenLinks in Baarn; lid werkgroep literatuur redactieraad Ons Erfdeel vzw.


 Rob Visser

 Bureaumedewerker


Sjoukje van Gool

Vormgeefster 

  Yvonne van Valen 
  Colloquiummedewerker

Bart Van der Straeten

Redactiesecretaris

Internationale Neerlandistiek


Stagiair (vacature)


Bestuur

Bestuur Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (augustus 2022-augustus 2025)

Samenstelling besturen vanaf 1961


Prof. dr. Wim Vandenbussche (voorzitter)
Vrije Universiteit Brussel

Vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België
Nevenfuncties (selectie): Bestuurslid Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Lid Brusselse Raad voor Meertaligheid, Redactielid Taal en Tongval & Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.


Prof. dr. Agata Kowalska-Szubert (vice-voorzitter)

Universiteit van Wrocław, Polen

Vertegenwoordiger van de regio Centraal-Europa.

Nevenfuncties: voorzitter van COMENIUS - Vereniging van Neerlandici in Centraal-EuropaProf. dr. Yra van Dijk (secretaris)

Vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteiten

Nevenfuncties (selectie): Lid Raad van de Neerlandistiek, Lid Raad van Toezicht Literatuurmuseum, Lid schrijverscollectief Fixdit, Redactie Tekst in Context (AUP). Prof. dr. Gunther de Vogelaer (lid)

Universität Münster

Vertegenwoordiger van de Duitstalige regio

Nevenfunctie: Bestuurslid NLV (Niederlandistenverband)


Christine Sas (lid)
University College London (V.K.)
Vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland
Nevenfuncties: Directeur UCL Dutch Studies, voorzitter regioplatform ALCS (Association for Low Countries Studies in the UK and Ireland)

Dr. Johan Vanparys (penningmeester)
Université de Namur, België 

Vertegenwoordiger van het Franstalige gebied

Nevenfunctie: bestuurslid NVT-net


Dr. Annika Johansson (lid)
Stockholms Universitet, Zweden

Vertegenwoordiger van Noord-Europa

Nevenfuncties: redactielid Lage Landen Studies; lid redactieraad Internationale Neerlandistiek; bestuurslid Het instituut voor Slavische en Baltische talen, Fins, Nederlands en Duits Universiteit van Stockholm

 
Dr. Franco Paris (lid)
Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Italie 

Vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied

Nevenfuncties: voorzitter van de Regionale Vereniging MediterraNed; redactielid Lage Landen Studies.


Dr. Eric Mijts (lid)
Universiteit van Aruba

Vertegenwoordiger van het Caribisch gebied

Nevenfuncties: bestuurslid Caribische Associatie voor Neerlandistiek; plv. lid Sociaal Economische Raad Aruba


Dr. Achmad Sunjayadi (lid)
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesië
Vertegenwoordiger van Azianië

Prof. dr. Adri Breed (lid)
Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika
Vertegenwoordiger van Zuidelijk Afrika
Nevenfuncties: voorzitter SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek), voorzitter Vakgroep Afrikaans en Nederlands, Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika


Hoofdredacteuren


Prof. dr. Lut Missinne

Hoofdredacteur Internationale Neerlandistiek

Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Duitsland


Dr. hab. Irena Barbara Kalla, prof. UWr

Hoofdredacteur Lage Landen Studies 

Universitair hoofddocent Nederlandse literatuur Uniwersytet Wrocławski, Polen


Iris van Erve

Hoofdredacteur VakTaalRaad van Advies

  • Dhr. Dorian van der Brempt, directeur Spilliaert Huis in Oostende, cultuurkenner, voormalig directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel
  • Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van voornamelijk Nederlandstalige literatuur
  • Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel
  • Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor of Dutch Studies aan de University College London
  • Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
  • Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds
  • Dhr. prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg
  • Mevrouw Martine Tanghe lic., nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT (Vlaamse Radio en Televisie)
  • Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden als vaste secretaris aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)