IN 2023-2 verschenen: themanummer diversiteit in het NVT-onderwijs

Het tweede nummer van deze jaargang van Internationale Neerlandistiek is verschenen. Het is een themanummer over diversiteit in het NVT-onderwijs, met artikelen van Dietha Koster, Anna Pot, Zahroh Nuriah, Christine Sas & Twan Zegers, John Gray, Keisha Wiel en Marie Rickert. Ook bevat het een viertal boekbesprekingen. Het tijdschrift is al online te raadplegen via open access en is op papier onderweg naar abonnees.

Bekijk het volledige nummer via  de website van Amsterdam University Press.

Artikelen

Boekbesprekingen

Over Internationale Neerlandistiek

Internationale Neerlandistiek bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Het tijdschrift richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van de subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen.

Wilt u dit tijdschrift ook op papier ontvangen? Dat kan voordelig in combinatie met een lidmaatschap van de IVN.

Bekijk ook

Op dinsdag 7 november verzorgt Dietha Koster (Universiteit Münster) een webinar dat aansluit op het onderwerp van dit themanummer: hoe om te gaan met diversiteit in het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT)? In het webinar deelt Koster onder moderatie van Christine Sas (University College London) recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek hiernaar. 

Lesboeken vormen nog steeds belangrijke lesmiddelen in het NVT-onderwijs, en moeten volgens onderwijsbeleid diversiteit tonen om bijvoorbeeld bij te dragen aan het vormen van interculturele competenties. Koster en Sas bespreken inzichten uit interviews met NVT-lesboekenauteurs, en tonen in hoeverre en hoe vrouwen en mannen van kleur versus witte personen in frequent gebruikte NVT-lesboeken worden weergegeven. Vervolgens trekken we hier lessen uit. We bediscussiëren hoe NVT-docenten diversiteit in NVT-lessen kunnen inbrengen, ondanks gebrek aan diversiteit in lesmaterialen, of juist voortbouwend op gegeven diversiteit in NVT-lesboeken.

Datum en tijd: dinsdag 7 november, 15:00 – 16:00 uur.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor dit webinar via: https://forms.office.com/e/agMiavrPE2