Bericht van het bestuur

Geachte leden, beste collega's,

In Utrecht en in Leuven is niet stilgezeten: vol enthousiasme delen we de oproep tot bijdragen voor het 20ste Colloquium Neerlandicum, dat in augustus 2018 zal plaatsvinden te Leuven. We hebben gekozen voor het brede thema ‘Nederlands in beweging’. Wij kijken uit naar uw abstracts op het gebied van de taalkunde, letterkunde, cultuur, didactiek, (inter)culturele communicatie en het vertalen. Welke bewegingen spelen een rol in uw onderzoek/les/vertaalpraktijk?

Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan een vraag die voor ons allemaal relevant is: wat kunnen we als vak en als IVN doen om de toekomst van de neerlandistiek veilig te stellen? We hebben de verscheidenheid van uw onderzoek en ervaringen hard nodig om deze discussie te voeren. We willen ook jonge onderzoekers aanmoedigen en een platform bieden, dus aarzel niet: stuur in dat voorstel.

De redactie van IN onderstreept onze oproep en wil graag zien dat de colloquiumbijdragen tot wetenschappelijke publicaties in Internationale Neerlandistiek leiden. Wij vragen u daarom aan te geven of u een publicatie in IN beoogt.

Publicaties
Ons wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek blijft onze Petrus, maar wij vestigen ook graag uw aandacht op de nieuwe VakTaal (nummer 3) die zojuist is verschenen. Als IVN-lid kunt u VakTaal digitaal lezen en wij raden u dat van harte aan. De redactie weet een boeiend en vlot leesbaar tijdschrift af te leveren, waarin neerlandistieke onderwerpen van middelbare school tot universitair niveau en van binnen en buiten het taalgebied moeiteloos worden verknoopt. Dit keer vindt u bijvoorbeeld een stuk van onze directeur over het IVN veldonderzoek, een futuristisch stuk van de Algemeen Secretaris van de Taalunie Hans Bennis en een stuk over twintig jaar straattaal. Niet te missen, want het blad ziet er ook nog eens heel mooi uit.

Rapportage veldonderzoek
Ook rolt binnenkort de eerste publicatie gebaseerd op ons IVN-veldonderzoek van de persen: ‘De staat van het Nederlands in de wereld’. Dit rapport is bedoeld voor de buitenwacht en bevat een duidelijke oproep aan de Vlaamse en Nederlandse overheden om te investeren in de internationale neerlandistiek. Zodra het rapport aan de vertegenwoordigers van de overheden is uitgereikt, is het digitaal beschikbaar voor u.

Naast dit politieke rapport werken we momenteel aan een rapport voor onze leden. Dit rapport is langer, gedetailleerder en specifieker en wij denken dat u met veel interesse kennis zal nemen van wat de collega’s wereldwijd hebben gedeeld. Het is ook een uitstekende voorbereiding op de discussie en gedachtewisselingen tijdens ons colloquium.

Communicatie
Naast onze nieuwsbrief biedt de IVN Facebookpagina een beeld van waar onze leden zich mee bezighouden, aangevuld met relevant nieuws en mededelingen verzameld door ons kantoor. Wij wijzen u ook graag op het bulletin samengesteld door Wim Klooster en Guido Leerdam over evenementen en gebeurtenissen binnen en buiten de neerlandistiek die plaatsvinden in Nederland en Vlaanderen.

Onze vereniging bestaat bij de gratie van de communicatie tussen de leden onderling en de leden en het bestuur. Deel uw successen en uw zorgen daarom met ons. Laten we elkaar goed op de hoogte blijven houden!

Met vriendelijke groet,
Henriette Louwerse
Namens het bestuur IVN