IVN-Mededelingen

LAATSTE EDITIE: IVN-mededelingen maart 2021

Bulletin over evenementen en gebeurtenissen binnen en buiten de neerlandistiek en belendende disciplines, het bestrijkingsgebied is Nederland en Vlaanderen. 

Na 146 afleveringen onder de naam ‘LVVN-Mededelingen’, uitkomend vanaf 2000, maakt dit bulletin een doorstart met een titel die voor de hand ligt. De overgang maakt deel uit van de invlechting van LVVN-activiteiten in het IVN-scala, na het samengaan met de IVN. De formule zal iedereen bij doorbladering snel duidelijk zijn: we beogen in het voetspoor van, en geïnspireerd door, Neder-L net weer andere evenementen en gebeurtenissen binnen en buiten de neerlandistiek en belendende disciplines aan te stippen en bekend te maken.

Ons bestrijkingsgebied blijft Nederland en Vlaanderen. We kunnen voor onze nieuwsgaring rekenen op vele bestendige aanleveraars van berichten, die we op deze plaats danken voor hun bereidheid dat te willen blijven doen. 

De Mededelingen verschijnen gewoonlijk in de derde week van elke maand, minus de zomerperiode. 

Wie iets mee te delen heeft maile de redactie:

Als u voortaan de mailversie van dit bulletin wilt ontvangen kunt u ons uw e-mailadres sturen.