Vacature hoofddocent Nederlands Luik

Aan de managementopleeiding van de Université de Liège (HEC) is er momenteel een vacature voor een (gepromoveerde) fulltime hoofddocent zakelijk Nederlands. Deze functie bevat onderwijsactiviteiten, activiteiten op het gebied van pedagogische innovatie en coördinatie van het Nederlandse team en ondersteuning van de academische gemeenschap.


Functieomschrijving

Onderwijsactiviteiten

De geselecteerde kandidaat zal de cursussen verzorgen voor de bachelor- en de masterprogramma's. Hij zal zich ook bezighouden met de gespecialiseerde cursussen afhankelijk van zijn profiel en ervaring. 

Onderzoeksactiviteiten

De geselecteerde kandidaat zou onderzoek kunnen doen naar het gebruik van talen in de praktijk van het bedrijfsleven.

Deelnemen aan de gemeenschap

De functie vereist de deelname aan het academische leven van de UER Langues en de HEC Luik.


Daarnaast wordt het van de kandidaat verwacht dat hij/zij/die:

 • Leiding aan een team van 4 leden geeft;
 • Onderwijs van hoge kwaliteit geeft;
 • Studenten in hun leerproces begeleiden en ze beoordelen;
 • Deelneemt aan de gemeenschap bij de UER Langues en de School in het algemeen (interdisciplinaire projecten, TFE-jury's, betrokkenheid bij het bestuur van de School, enz.);
 • Nieuwe en actieve methoden voor het leren van talen ontwikkelt; 
 • Deelneemt aan wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van de Executive Education of andere activiteiten van de School


Profiel

 • Houder van een doctoraat (uiterlijk op het moment van aanstelling);
 • Houder van een masterdiploma Moderne Talen (didactiek), Germaanse Taal- en Letterkunde, Taalkunde, of Vertalen/Tolken of gelijkwaardig met de optie "Nederlandse taal";
 • Diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur, CAPAES of ervaring in taalonderwijs;
 • Kennis en regelmatig gebruik van het Nederlands (minimum C1);
 • Vereist niveau Frans: minimum B2;
 • In staat zijn om een team te leiden en projecten te lanceren;
 • Vermogen om binnen een netwerk en tussen verschillende disciplines te werken;
 • Een mentaliteit om initiatieven te ontplooien.


Pluspunten

 • Moedertaalspreker;
 • Aanvullende opleiding in management (of interesse in);
 • Onderwijservaring in het hoge onderwijs;
 • Internationale ervaring;
 • Kennis van het Engels.


Arbeidsvoorwaarden

 • Startdatum: 01/09/2024
 • Een contract voor bepaalde tijd van 24 maanden met de mogelijkheid van een vast dienstverband bij positieve evaluatie na de eerste twee jaar
 • Rang: hoofddocent
 • Bruto maandsalaris van minimaal €4.259,50
  • Schaal 116S, voltijds (anciënniteit of ervaring kan in aanmerking genomen worden)


Nadere informatie 

Als je meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met: mevrouw Madeleine-Marie Hubin, voorzitter van UER Langues (mmhubin@uliege.be - voor vragen over de inhoud van de functie) of met mevrouw France Marcotte, secretaris (france.marcotte@uliege.be - voor administratieve en financiële zaken).


Solliciteren

Sollicitaties, inclusief een motivatiebrief en een volledig cv met relevante onderwijsexpertise naast een overzicht van pedagogische innovaties die al zijn geïmplementeerd of in de toekomst zullen worden ontwikkeld, moeten zo spoedig mogelijk elektronisch worden gezonden naar de decaan van HEC Luik (dean.hecliege@uliege.be).


Zie de originele vacature in het Frans hier.