Vacature aan Universiteit Paderborn

De universiteit van Paderborn is een performante en internationaal georiënteerde Campus-universiteit met ongeveer 20.000 studenten. Met onze interdisciplinaire teams verrichten we baanbrekend onderzoek, geven we innovatief les en faciliteren we de actieve transfer van kennis in de maatschappij. Als een belangrijke onderzoeks- en samenwerkingspartner geeft de universiteit ook vorm aan regionale ontwikkelingsstrategieën. We bieden onze 2.600 werknemers op het gebied van onderzoek, onderwijs, onderhoud en administratie een vitale, familievriendelijke en faire werkomgeving met snelle besluitvormingsprocedures en talloze mogelijkheden.

Geef samen met ons vorm aan de toekomst!

Aan de faculteit voor cultuurwetenschappen is in het Historische Instituut zo snel mogelijk volgende positie te vullen

W1-Juniorprofessoraat (m/v/d) over de geschiedenis van Vlaanderen vanuit het perspectief van Europese en globale verstrengeling

Juniorprofessors worden met een tijdelijk ambtenaarsstatuut van drie jaar benoemd. Het arbeidscontract kan na een positieve evaluatie echter met drie jaar verlengd worden.

Vlaanderen vervult vandaag verschillende centrale functies in België, de Benelux-Unie en de Europese Unie: politieke, culturele en economische functies die gedeeltelijk met globale fenomenen verbonden zijn. Vlaanderen is een draaischijf voor de voortdurende uitwisseling met de directe buurlanden Frankrijk, Engeland en Duitsland. Historisch gezien was Vlaanderens geschiedenis echter ook nauw verbonden met die van landen zoals Italië, Spanje, Oostenrijk en enkele Afrikaanse landen zoals Congo. Dat heeft met diverse historische verstrengelingen te maken die tot in de Middeleeuwen gevolgd kunnen worden en die steeds hevige veranderingen meemaakten. De sollicitanten moeten in de context van het tijdvak waarin zij gespecialiseerd zijn in hun onderzoek en hun lessen de geschiedenis van deze verstrengelingen ontsleutelen en verklaren.

Tot het takenpakket van de juniorprofessor behoren niet alleen het geven van cursussen binnen de vaste studieprogramma‘s van het Historische Instituut en het nieuwe masterprogramma „BeNeLux-Studien“ met een totale leslast van 4 Semesterwochenstunden oftewel lesuren, maar ook actieve medewerking in het Belgiëcentrum en het BelgienNet van de universiteit, alsook deelname aan het onderzoeksnetwerk over het ontstaan van de BeNeLux-regio dat momenteel opgericht wordt.

Tot de aanwervingsvoorwaarden behoren conform § 36 alinea 1 cijfer 1-3 van de wet op het hoger onderwijs van Noordrijn-Westfalen een voltooide relevante hogere opleiding, pedagogische geschiktheid en een afgesloten doctoraat met een focus op Vlaamse geschiedenis.

Kandidaten moeten daarenboven niet alleen perfect de Nederlandse taal beheersen (op Europees referentieniveau C2) en een goede kennis van het Frans en het Duits bezitten, maar ook een onderzoeksvoorstel m.b.t. de verstrengelingsgeschiedenis van Vlaanderen indienen.

De universiteit van Paderborn wil een groter aandeel van vrouwelijke hogeschooldocenten bewerkstelligen. Daarom roept ze er gekwalificeerde wetenschapsters nadrukkelijk toe op te solliciteren. Sollicitaties van vrouwen met gelijkwaardige kwalificatie, geschiktheid en wetenschappelijke prestaties krijgen conform het LGG (Landesgleichsstellungsgesetz) van Noordrijn-Westfalen een voorkeursbehandeling zolang redenen m.b.t. de persoon van een medesollicitant niet overwegen. Op dezelfde wijze zijn naar de geest van het sociale wetboek (SGB IX) ook sollicitaties van zwaar gehandicapte en gelijkgestelde personen gewenst.

Gelieve uw sollicitatie met de gebruikelijke bijlages, een digitale kopie van het doctoraatsproefschrift alsook drie gepubliceerde artikels met de referentie 5618 tot en met 1.02.2023 via het sollicitatieportaal van de universiteit van Paderborn in te dienen: https://bewerbung.uni-paderborn.de/stellen/5618

 

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften

Universität Paderborn

Warburger Str. 100

33098 Paderborn

 

Klik hier om naar de Duitse tekst van deze vacature te gaan: /upload/files/Paderborn%20vacature%20januari%202023.pdf