Ronde tafelgesprekken in Padua tijdens bijeenkomst MediterraNed

Bent u bij de bijeenkomst van MediterraNed in Padua (Italië)? Kom dan meedoen aan het eerste ronde tafelgesprek in het kader van de neerlandistiek als mondiaal netwerk op woensdag 21 maart 18:30u in de lobby van het colloquiumhotel. 

De komende jaren vindt een aantal van deze ronde tafelgesprekken plaats. Er worden algemene vragen gesteld zoals:

  • Is de missie van de docent internationale neerlandistiek door de jaren heen veranderd?
  • Wat ziet u als speerpunten voor de internationale neerlandistiek, gaat de neerlandistiek voldoende mee met de tijd?
  • Bereikt de internationale neerlandistiek degenen die bereikt zouden moeten worden en hoe is een dergelijk bereik te sturen?
  • In hoeverre ziet u ruimte voor afstemming van de activiteiten van de IVN op de doelgroep (Internationale Neerlandistiek, VakTaal, Lage Landen Studies, Colloquium Neerlandicum, website/database)?
  • Wat zou een succesvolle manier zijn om meer middelen te werven voor de internationale neerlandistiek?
  • Hoe ziet de toekomst van de internationale neerlandistiek eruit?

Aan het eind van elk ronde tafelgesprek wordt een vraag geformuleerd voor het volgende gesprek.

Deze vragen zijn opgesteld naar aanleiding van het IVN-veldonderzoek dat plaatsvond in 2017. Het rapport De staat van het Nederlands in de wereld  is op 4 december jl. aangeboden aan de Interparlementaire Commissie in de Eerste Kamer te Den Haag.