Rapport veldonderzoek gepresenteerd

INVESTEER IN NEDERLANDS BUITEN DE LANDSGRENZEN

Sinds Emmanuel Macron aan de macht is, is het aantal studenten Frans wereldwijd verdubbeld. Kunnen Mark Rutte en Geert Bourgeois hetzelfde bereiken voor Nederland en Vlaanderen?

Uit het net uitgekomen rapport De staat van het Nederlands in de wereld van de IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek) blijkt dat er de afgelopen jaren steeds minder geïnvesteerd is in de neerlandistiek over de grens. En dat is te merken. Wereldwijd, en vooral in Europa, hebben studenten en hun docenten te lijden onder de afnemende diplomatieke en financiële steun van de politiek. Er zijn elk jaar 13.000 studenten die voor een studie Nederlands kiezen buiten de grenzen van Nederland en Vlaanderen, zo’n 600 universitair docent-onderzoekers verzorgen hun opleiding. Dit potentieel wordt door Nederland en Vlaanderen niet optimaal benut.  

Europese landen om ons heen zien wel in hoe er banden worden gesmeed via taal, cultuur en onderwijs. Niet voor niets heeft Duitsland zijn Goethe-instituten, heeft Frankrijk zijn Alliance Française en spreekt de British Council openlijk over ‘strategische culturele banden’ die de buitenlandse en economische politiek van het Verenigd Koninkrijk ondersteunen. Zelfs een klein land als Oostenrijk investeert jaarlijks 60 miljoen euro in een wereldwijd netwerk van taaldocenten. Alleen de politiek ziet niet dat de Nederlandse taal een belangrijk cultureel exportproduct is.

VERSTERK HET NEDERLANDS IN EEN VERANDERENDE WERELD

De IVN wil met dit rapport in de hand de Vlaamse en Nederlandse politiek oproepen om het roer om te gooien, om samen te investeren in het Nederlands in de wereld. In een veranderend Europa kunnen Vlaanderen en Nederland niet achterblijven. Investeer in de internationale neerlandistiek, ontwikkel het profiel van Nederlands als wereldtaal en benut de internationale deskundigen op diplomatiek, politiek, cultureel en bedrijfsmatig vlak.   

Hiervoor is maar weinig nodig, laat dit rapport zien: met een extra investering van 3,5 miljoen in een netwerk dat er al ligt en in plannen die klaarliggen, kan de IVN samen met internationale partners zichtbaar resultaat boeken.

Het rapport De Staat van het Nederlands in de wereld is op 4 december aangeboden aan de Interparlementaire Commissie in de Eerste Kamer te Den Haag en staat inmiddels online.