Publicatiemogelijkheden Lage Landen Studies

Beste collega’s,

Wij hopen dat iedereen inmiddels goed thuis is gekomen na een week inspirerende lezingen en gesprekken in Leuven.

In aansluiting op de presentatie van drie nieuwe LLS-bundels tijdens het Colloquium en het verslag van de redactie tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IVN willen we u nog eens attent maken op de publicatiemogelijkheden in de Lage Landen Studies.

In onze peer-reviewede reeks worden zowel individuele monografieën (100.000 à 120.000 woorden) alsook collectieve thematische bundels (10 à 12 artikelen van elk 8.000 tot 10.000 woorden) uitgegeven. Wij staan open voor een breed thematisch spectrum: van taal- en vertaalgerichte studies, via analyses van verschillende aspecten van cultuur tot publicaties op het gebied van letterkunde. Bovendien stellen we het internationaal perspectief bijzonder op prijs. Wij willen bij deze ook graag onderzoekers aanmoedigen die net hun proefschrift of habilitatie hebben afgerond en op zoek zijn naar publicatiemogelijkheden. Als redactie zijn we bereid om ook deze onderzoekers te begeleiden bij en voor te bereiden op het peer-reviewproces.

Alle geïnteresseerden kunnen een goed uitgewerkt voorstel van ca. twee A4'tjes indienen bij Irena Barbara Kalla, de voorzitter van de centrale redactie, via barbara.kalla@uwr.edu.pl. Voor meer details van onze werkwijze kunt u hier terecht: https://www.ivn.nu/werkwijze-65

Afsluitend willen we u erop attent maken dat er, in samenwerking met onze uitgeverij, Academia Press Gent, aan gewerkt wordt om Lage Landen Studies door het internationale Web of Science (WoS) te laten indexeren. Op die manier hopen wij onze reeks nog beter bij het internationale publiek te laten (h)erkennen.

Wij zien uw voorstellen graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Redactie Lage Landen Studies
Zuzanna Czerwonka-Wajda
Jaap Grave
Annika Johansson
Irena Barbara Kalla
Bram Lambrecht
Franco Paris