Overhandiging Lage Landen Studies 15 aan ANV

Een feestelijk moment! Onlangs overhandigde Jaap Grave een exemplaar van zijn boek over 50 jaar IVN-geschiedenis aan Jenny Bleijenberg, stafmedewerkster van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV).

Het ANV is een van de organisaties die deze uitgave financieel mogelijk hebben gemaakt. Ook de IVN, de Taalunie, de Universiteit Münster en het Letterenhuis in Antwerpen hebben, in verschillende vormen, tot de totstandkoming van dit boek bijgedragen. Het ANV heeft, net als de IVN, de Taalunie en Onze Taal, zijn burelen op de Paleisstraat 9 in Den Haag.

In De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Hoe het groeide heeft Grave de geschiedenis van de IVN, die werd opgericht in 1970, uitvoerig gedocumenteerd. Het boek is verschenen als deel 15 in de IVN-reeks Lage Landen Studies.

Grave staat onder meer stil bij oprichting en groei van de organisatie, de belangrijkste rolspelers, zaken waar de IVN zich in de loop der jaren voor heeft ingezet, en vraagstukken waarmee geworsteld werd, zoals de omgang met leden die "fout" waren geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog en het contact met docenten uit communistische landen tijdens de Koude Oorlog of uit Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Het resultaat is een boeiend stuk wetenschapsgeschiedenis. 

Wat het boek goed laat zien, is dat er van docenten uit de internationale neerlandistiek veel gevergd wordt, en dat ze hun collega's uit de Nederlandse en Belgische neerlandistiek door de jaren hen soms ver vooruit waren.

  • Jaap Grave, De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Hoe het groeide. [Lage Landen Studies, 15] Gent: Academia Press, 2022. ISBN 978 94 014 8415 2. Paperback, 282 pagina’s. Downloaden via open access: klik hier. Ook te bestellen via printing-on-demand.