Lage Landen Studies 15 besproken – Hoe het groeide en verder

In het najaar van 2022 verscheen nummer 15 van de IVN-reeks Lage Landen Studies. Dit nummer, geschreven door Jaap Grave, ging over de geschiedenis van de IVN. In het rijk gedocumenteerde boek behandelt hij uitgebreid de geschiedenis van 50 jaar IVN en het ontstaan van deze vereniging.
Deze maand verschenen er twee besprekingen van dit boek. Één door Jelle Stegeman en één door Anne Sluijs, waarin zij als IVN-directeur de lijn van het verleden doortrekt en waarin zij beschrijft wat haar belangrijk lijkt met betrekking tot de toekomst van de vereniging.

In het tijdschrift Internationale Neerlandistiek (2023 nummer 3, deel 61) geeft Jelle Stegeman zijn kijk op Jaap Graves veelomvattende boek. In deze boekbespreking klinkt Stegemans bewondering voor de aanpak van de auteur door. “Grave presenteert een uitvoerig, zakelijk verslag van het ontstaan en de groei van de IVN. Hij baseert zijn studie op artikelen over de IVN, archieven en interviews. Daarbij gaat hij nauwgezet te werk. De vele bronverwijzingen, een vijfhonderd in totaal, getuigen daarvan.”

Verder weet Grave volgens Stegeman “in een vlotte stijl verslag te doen van meestal droge onderwerpen als financiën, conflicten binnen besturen of projecten die al dan niet met succes worden uitgevoerd.” Stegeman komt tot de conclusie dat de uitvoerige geschiedenis die Grave heeft geschreven “geslaagd mag heten. Zijn studie vormt een pakkende kroniek van een vereniging die zovelen, onder wie talloze Einzelkämpfer in deze wereld, een warm hart toedragen.” Bekijk het artikel

In het februarinummer van 2024 van het tijdschrift de lage landen schrijft Anne Sluijs dat ze zich door de door Grave opgetekende geschiedenis van de IVN wil laten inspireren voor de toekomst. Zij ziet de neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied als gelijkwaardig. Ze schrijft: “Het is mijn streven om de neerlandistiek binnen en buiten nog veel meer te verbinden.” Ze ziet "voor de nabije toekomst voor zich van één gedeeld vakgebied, dat internationale neerlandistiek heet. Voor de bloei, het behoud en de zichtbaarheid van ons vakgebied hebben we elkaar meer dan ooit nodig.” Bekijk het artikel  (abonnees)

Jelle Stegeman is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Zürich, neerlandicus en germanist.

Anne Sluijs MA is directeur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

Meer informatie
Lees meer over tijdschrift Internationale Neerlandistiek
Bekijk informatie over de lage landen