Deel 12 van Lage Landen Studies is verschenen!

Taalvariatie stelt docenten voor een bijzondere uitdaging: de vraag naar wat (nog net) kan en naar wat fout is. Die vraag is vaak niet zo makkelijk te beantwoorden. Hoe taaldocenten omgaan met taalvariatie, staat in deze sociolinguïstische studie centraal.

Met een etnografische methode slaagt Truus De Wilde erin te achterhalen hoe docenten reageren op taalvariatie en analyseert ze achterliggende motieven. Taalideologieën over wat een standaardtaal is en zou moeten zijn, liggen aan de basis van deze analyse. Op basis van deze ideologieën worden vier archetypes geconstrueerd.

De vele citaten uit interviews illustreren de archetypes en wijzen op de centrale rol van taalbewustzijn.

Lage Landen Studies is de reeks van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. In deze serie worden monografieën en thematische bundels uitgegeven die resultaat zijn van zowel individuele studies als van samenwerking tussen wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek. De reeks bevordert bestudering van de Nederlandse taal alsook literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief.

Meer informatie over de reeks vindt u op deze pagina.