De IVN-mededelingen van maart zijn verschenen

De redactie van de IVN-mededelingen beoogt in het voetspoor van, en geïnspireerd door, Neder-L net weer andere evenementen en gebeurtenissen binnen en buiten de neerlandistiek en belendende disciplines aan te stippen en bekend te maken.

Meer informatie over de mededelingen en de maarteditie vindt u hier