Bericht van de redactie van Internationale Neerlandistiek

Geachte leden, 

In juni zal het volgende nummer van Internationale Neerlandistiek bij alle abonnees in de brievenbus bezorgd worden. Het februari-nummer, een themanummer over Nederlandstalige literatuur in het communistische Oost-Europa tussen 1945 en 1990, heeft u enige tijd geleden ontvangen en is ook online op te vragen via Open Access. In deze mededeling wil ik u graag kort op de hoogte brengen van wisselingen in de redactie van IN, onze ietwat aangepaste visie(tekst) en het opiniestuk dat in het komende nummer zal verschijnen.

Redactiewisseling
Sinds de start van dit kalenderjaar kent de redactie van Internationale Neerlandistiekeen nieuwe samenstelling. Marijke Meijer Drees heeft de afgelopen jaren met veel zorg het hoofdredacteurschap op zich genomen en heeft met diezelfde zorg haar taken overgedragen aan Lut Missinne. Verder hebben Wannie Carstens, Siegfried Huigen en Alice van Kalsbeek na jarenlange inzet voor het tijdschrift hun plaats afgestaan aan Nerina Bosman, Petra Boudewijn, Christopher Joby, Laurent Rasier en Nicoline van der Sijs. De voltallige redactiesamenstelling is nu als volgt:

  • Prof. dr. Lut Missinne, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (hoofdredacteur);
  • Prof. dr. Nerina Bosman, Universiteit van Pretoria;
  • Dr. Petra Boudewijn, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (recensieredactuer letterkunde);
  • Dr. Roberto Dagnino, Université de Strasbourg;
  • Dr. Christopher Joby, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • Dr. Ted Laros, Open Universiteit;
  • Dr. Gerdi Quist, University College London;
  • Dr. Laurent Rasier, Université Liège;
  • Prof. dr. Nicoline van der Sijs, Radboud Universiteit Nijmegen; Meertens Instituut;
  • Dr. Ulrike Vogl, Universiteit Gent (recensieredacteur taalkunde)


Visie Internationale Neerlandistiek
Tijdens de laatste redactievergadering in maart heeft de redactie de toekomst van INonder de loep genomen. Daarbij is ook gesproken over de taal waarin artikelen in het tijdschrift worden gepubliceerd. De redactie is van mening dat de voertaal Nederlands of Afrikaans moet blijven, maar heeft ook oog voor anderstalige artikelen die evengoed interessant kunnen zijn voor het lezerspubliek van IN. Daarom is besloten om geregeld een bijdrage uit een niet algemeen toegankelijke taal in Nederlandse vertaling op te nemen. Daarmee wordt bovendien het Nederlands als wetenschapstaal ondersteund.

Voor de volledige visietekst verwijs ik u graag naar de webpagina van IN.


Opiniestuk (Engels en Nederlands in het onderwijs)
In het juni-nummer van IN verschijnt een opiniestuk van de hand van Kirsten Rosiers en Ulrike Vogl over het Engels en Nederlands in het Vlaamse hoger onderwijs. Om u de mogelijkheid te bieden hierop te reageren, zal binnen de LinkedIn-groep van de IVN een item worden gecreëerd waarbinnen u kunt reageren op het stuk. Zodra het juni-nummer in Open Access verschenen is, zal dit op LinkedIn worden geplaatst.

Om te kunnen reageren, moet u lid zijn van deze LinkedIn-groep. Bent u dat nog niet? Zoek dan in LinkedIn naar de groep ‘Internationale Vereniging voor Neerlandistiek’ en klik op ‘Lidmaatschapsverzoek’. U wordt dan zo snel mogelijk toegevoegd.

Tot slot
Mocht u tips, voorstellen of ideeën voor kopij hebben, of anderszins feedback op het tijdschrift willen geven, kunt u zoals altijd contact opnemen met de redactie via in@ivn.nu of uiteraard een van de redactieleden benaderen.


Met hartelijke groet namens de redactie,

Sjors van Ooij
Redactiesecretaris


Dit bericht verschijnt ook in de IVN nieuwsbrief. Bent u nog niet geabonneerd? Meld u dan hier aan.