22e Colloquium: Nederlands in meertalige contexten

Het Colloquium Neerlandicum van 2025 zal plaatsvinden aan de Vrije Universiteit Brussel en zal duren van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus 2025.

Het thema van dit colloquium zal zijn ‘Nederlands in meertalige contexten’.

Nadere informatie volgt. We raden aan om de datum alvast in de agenda's te zetten. De call for abstracts volgt najaar 2024. Uiteraard bevat dit colloquium ook weer een cultureel programma en onze Algemene Ledenvergadering.

Over het Colloquium Neerlandicum

Elke drie jaar organiseert de IVN een eigen congres: het Colloquium Neerlandicum, ofwel: het wereldcongres van de neerlandistiek. In de afgelopen decennia is de internationale neerlandistiek uitgegroeid tot een dynamische, veelzijdige gemeenschap onderzoekers, docenten en vertalers. Het driejaarlijks colloquium neerlandicum is voor onze leden dé gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en 'best practices' uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden.