Zomercursus: docent als student

Foto: Kila van der Starre tijdens poëziewandeling in Utrecht.

De zomer is de tijd van de cursussen. Studenten vliegen naar verre oorden of minder verre oorden uit. Ook docenten trekken er op uit om zich aan de bron van kennis te laven. Ondergetekende had het voorrecht om aan de docentencursus NVT en Neerlandistiek onderzoek en didactiek in Utrecht deel te nemen, met als thema de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. Het was de vernieuwde opzet die we in de strakke en voortreffelijke regie van Femke Essink gepresenteerd kregen. Nu wil ik niet het gehele programma doornemen maar enkele punten eruit lichten die nieuw zijn. Zo is de combinatie van lezingen en workshops  uitgebreid, maar vooral is de band tussen de twee geïntensiveerd. Een voorbeeld was ‘Digital Humanities’ waarbij Ryanne Keltjens ons liet werken met DBNL. De Ngram viewer van DBNL opende menig deur en ons de ogen. In aanvulling daarop maakte Nicoline van der Sijs ons bekend met Nederlab en andere onderzoekscorpora.

Het is slechts een kleine greep, maar met begrippen als blended learning en de nomadische aanpak van het taal- en cultuuronderwijs werd onze horizon danig verruimd. Wat mij persoonlijk heel erg aansprak was het onderzoeksproduct dat we voor aanvang van de cursus moesten indienen en waarmee we tijdens de cursus moesten werken. De daarbij behorende inloopspreekuren van Laurens Ham en Sterre Leufkens betekenden een zeer individuele benadering en doelgerichte begeleiding. Deze werkwijze biedt bij uitbreiding veel mogelijkheden voor de toekomst. De presentatie van ieders onderzoeksproduct toonde aan dat de deelnemers veel van elkaar kunnen leren en dat de cursus meer oplevert dan louter netwerken.


Gedicht Dirkje Kuik

Hadden we alleen maar hard te werken en lange dagen te maken? Ja. Al weken voor aanvang van de cursus moesten we ons inlezen. En dan is er ook nog een natraject omdat het onderzoeksproduct verder uitgewerkt zou kunnen worden. Ieder kan naar believen zijn eigen onderzoek, met de adviezen en commentaren van Laurens en Sterre, verder ontwikkelen. De kiem is gelegd. Maar er was natuurlijk ook ontspanning door inspanning. Kila van der Starre liet ons tijdens de poëziewandeling Utrecht en poëzie zien. Bijzonder waren het museum van Dirkje Kuik en het gedicht met tekening aan de overzijde van het museum en het gedicht ‘Muren, vazen’ van Ingmar Heytze. Maar het moet gezegd, Kila wist elk gedicht door haar commentaar bijzonder te maken. Ook dat was voor ons docenten een goede les.

Albert Gielen (Praag)