Workshop "Nachbarsprache & buurcultuur"

Foto: Alette Doreleijers

Op 5 september jl. vond aan de Radboud universiteit in Nijmegen de aftrapbijeenkomst voor het uitwisselingsproject voor Duitse en Nederlandse middelbare scholen Nachbarsprache & buurcultuur in de Euregio Rijn-Waal plaats.

Het project is ontwikkeld door de Radboud Universiteit (Afdeling Duitse taal en cultuur) en de Universität Duisburg-Essen (Niederlandistik, DaZ/DaF, InKuR). In de komende vier jaar krijgen VO-scholen in de Euregio Rijn-Waal de gelegenheid om intensieve uitwisselingen van leerlingen, docenten en schoolleiders te organiseren met scholen in het buurland. Het initiatief wordt ondersteund door het Bondsland Noordrijn-Westfalen, de Provincie Gelderland en het Europese Interregfonds. Met het project hopen de universiteiten uitwisseling van onderwijs tussen Nederland en Duitsland te stimuleren, om leerlingen tijdig te laten kennismaken met de cultuur van hun buurland. Om voor duurzaamheid van het project ook na afloop in december 2020 te zorgen, worden de uitwisselingen van leerlingen en docenten nauwgezet gemonitord en ontwikkelt het team materialen die bij de vormgeving van het uitwisselingsproject zullen helpen.

Aan de aftrapbijeenkomst hebben rond 40 docenten van 28 verschillende scholen uit Duitsland en Nederland deelgenomen. Tijdens de workshops werden de voorwaarden voor  deelname aan het project toegelicht en konden de leraren direct aangeven welke wensen er thematisch en inhoudelijk ten aanzien van het didactisch materiaal zijn en welke behoeftes er zijn voor na- en bijscholingen. Tijdens de pauze en de borrel konden de deelnemers met elkaar en met het projectteam nader kennis maken, nieuwe uitwisselingsprojecten plannen, en vragen over het monitoring stellen.

Al met al was het een geslaagde middag.

Ute Boonen (Duisburg-Essen)