Woordenaars: nieuwe aanpak taalonderwijs

Woordenaars is een nieuwe aanpak in het taalonderwijs. De leerlingen gaan vakoverstijgend aan de slag met prikkelende thema’s. In 4x15 minuten per week worden ze kritische lezers, enthousiaste sprekers en scherpe schrijvers. Michelle van Dijk (leraar Nederlands op Lyceum Schravenlant, Schiedam) ontwikkelt deze aanpak naar het voorbeeld van het bewezen effectieve programma Word Generation.

Woordenaars is er in de eerste plaats voor eersteklassers in het Nederlands onderwijs. In dit startjaar doen al meer dan tachtig scholen en bijna zesduizend leerlingen mee. De ambitie is om de basis daarna verder te ontwikkelen naar geschikt lesmateriaal voor wie Nederlands leert als vreemde taal. Instellingen die zich buiten Nederland bezighouden met het onderwijs in het Nederlands worden van harte uitgenodigd om het lesmateriaal nu al te testen, zodat de behoefte aan Woordenaars wereldwijd én mogelijk noodzakelijke aanpassingen in kaart gebracht kunnen worden. Ook onderzoekers die meer willen weten over het programma en eventueel onderzoek willen doen, kunnen zich melden.

Meer informatie over het concept is te vinden op de website: www.woordenaars.nl. Aanmelden voor deelname of contact leggen kan ook via de website.