Webinar Voortvarend Nederlands over online zichtbaarheid van de neerlandistiek

Op donderdag 4 juli zal het tweede webinar plaatsvinden in de reeks Voortvarend Nederlands Virtueel 2024. Dit webinar heeft als thema “de zichtbaarheid van de neerlandistiek: platforms en parallellen”.

Hoe zit het met die zichtbaarheid? Een jonge generatie neerlandici is betrokken bij nieuwe projecten, zoals het alumninetwerk van de Universiteit van Triëst en social media-projecten.
Tal van nieuwe initiatieven zien het daglicht. Onder leiding van Yra van Dijk gaan enkele neerlandici die bij deze projecten betrokken zijn in gesprek over het doel ervan en over de effecten.
Je kunt jezelf gratis opgeven als deelnemer via de link in dit bericht tot en met 3 juli.

De zichtbaarheid van de neerlandistiek moet omhoog. Daarover zijn de meeste neerlandici het eens. Ook ontbreekt het niet aan nieuwe initiatieven die zowel binnen als buiten het Nederlandse taalgebied het daglicht zien. Ook online. Zo is Giada Brentaro coördinator van het alumninetwerk dat door de Universiteit van Triëst werd opgezet en ontwikkeld. Dit alumniproject wordt uitgebreid naar andere vakgroepen in Italië en andere landen in de regio zoals Spanje en Portugal. Matilde Soliani verzorgt voor deze regio de socials van @Mediterraned, waar posts verschijnen over de Nederlandse taal, literatuur en politiek, en waar je tegelijk informatie vindt over cursussen en gastlessen. Voor neerlandici, net anders dus dan de Instagrampagina @wijzijnneerlandici, die juist óver neerlandici gaat. Pieternel Pompe is redacteur van zowel de instagram als de podcast van @wijzijnneerlanici.

Wat is het doel van deze (en andere) projecten? Krijgen we zo meer jongeren aan de neerlandistiek? Krijgen we meer neerlandici bij elkaar? En is dat eigenlijk belangrijk, in een tijd waarbij de Nederlandse cultuur in Nederland verheerlijkt wordt, maar waarin we wel op die cultuur bezuinigen?

In dit webinar gaan we in op deze en meer vragen, en trachten we parallellen te leggen tussen taalgebieden. Onder leiding van moderator Yra van Dijk gaan de bovenstaande neerlandici in gesprek over die zichtbaarheid.

Het project Voortvarend Nederlands Virtueel! wordt gefinancierd door de Taalunie.

Datum en tijd:  donderdag 4 juli van 15.00-16.00 uur
Sprekers:  Giada Brentaro, Matilde Soliani, Pieternel Pompe
Moderator:  Yra van Dijk

Link aanmeldformulier

Je kunt jezelf aanmelden via deze link. Aanmelden kan gratis t/m 3 juli.
 

Prof.dr. Yra van Dijk (1970) is modern letterkundige en gasthoogleraar aan instituut LUCAS van de Universiteit Leiden. Ze publiceert in boeken, tijdschriften en kranten over Nederlandse literatuur en over literatuuronderwijs. Van Dijk heeft alleen of met anderen gepubliceerd over intertekstualiteit (Draden in het donker, 2013), de Shoah in het werk van Arnon Grunberg (Afgrond zonder vangnet, 2018), Leesonderwijs (Omdat Lezen loont, 2022) en in haar huidige boekproject met Thalia Ostendorf komt de nadruk op trauma, memory-studies en media(technologie) samen: Writing the Dutch Caribbean. Media and materiality in the postcolonial Novel. (Amsterdam University Press).

Giada Brentaro is tolk en vertaalster in Trieste (Italië). Zij is gespecialiseerd in e-commerce, marketing, medisch en juridisch tolken. Zij is al geruime tijd betrokken bij het alumninetwerk dat door de Universiteit van Trieste is opgezet. Voor haar bachelorscriptie bereidde zij een kleine enquête voor over de carrières van alumni van de opleiding Nederlands in Trieste en hoe zij het Nederlands in hun carrières gebruikten. De vragenlijst die zij daarvoor naar alumni stuurde werd uiteindelijk de basis voor het grotere project "alumninetwerk" dat aan de Universiteit van Trieste werd ontwikkeld.

Met een aangepaste vragenlijst onderzochten de onderzoekers van dit project carrièremogelijkheden van alumni van de universiteit. Giada schreef over dit onderwerp haar masterscriptie. Daarna gingen de onderzoekers aan de slag met alle andere afdelingen in Italië waar Nederlands wordt gedoceerd (Padua, Milaan, Rome, Bologna en Napels) en vervolgens ook met afdelingen in Spanje en Portugal. Giada Brentaro werd de coördinatrice van dit project en zij houdt zich nu ook bezig met de data-analyse en met de promotie van het netwerk.

Dit jaar gaat men proberen om het netwerk online te zetten via de website van Mediterraned. Het doel daarbij is om zoveel mogelijk mogelijkheden aan alumni aan te bieden, bijvoorbeeld met vacatures of stages. Ook wil men een forum bouwen waarop professionals elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen helpen.

Matilde Soliani (Italië 1996) is promovenda aan de Universiteit van Napels L'Orientale. Tijdens haar bachelorstidie studeerde zij via het Erasmusprogramma in 2017-2018 een jaar aan de Universiteit Antwerpen. Na haar afstuderen in november 2018 deed zij een Master in conferentietolken aan de Universiteit van Triëst. Haar studie richtte zich op Frans en Nederlands. Na het Frans was Nederlands haar C-taal, waardoor zij van het Nederlands naar het Italiaans kan tolken. Na haar masterstudie ging Matilde aan de slag als freelance tolk en vertaalster.

Op dit moment werkt zij aan haar doctoraat in Napels, waar ze onderzoek doet naar de voorstelling van Belgische steden in de Belgische media van de jaren negentig tot heden. Aan deze universiteit geeft ze ook les, waarbij haar focus voornamelijk ligt op het begeleiden van bachelorstudenten met workshops over taal, literatuur en muziek.
Matilde Soliani is lid van de sociale mediacommissie van Mediterraned.

Pieternel Pompe (20) is derdejaars student Nederlands aan de Universiteit van Utrecht. Binnen de opleiding houdt ze zich vooral bezig met vroegmoderne literatuur en andere historische bronnen uit deze periode. Ook is ze student-assistent aan de Universiteit waar haar werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het verspreiden van verhalen van Neerlandici. Zo geeft ze voorlichtingen op middelbare scholen verzamelt ze de loopbanen van neerlandici over de hele wereld om deze vervolgens te posten op Instagram en verder te behandelen in een podcast. Zowel de instagram en de podcast zijn te vinden onder de naam: (@)wijzijnneerlandici.

Meer Voortvarend Nederlands

Bekijk eerdere edities van Voortvarend Nederlands via deze link.