Vragenlijst jongerenexamen CNaVT

Beste dames en heren,

Het CNaVT gaat een jongerenexamen ontwikkelen. Door middel van een behoefteonderzoek willen wij bepalen hoe dit examen vormgegeven moet worden. Hierbij maken wij gebruik van vragenlijsten. In augustus is de eerste vragenlijst uitgestuurd. Die vragenlijst richtte zich op de contouren van het jongerenexamen. Bedankt aan iedereen die deze vragenlijst heeft ingevuld! De vragenlijst in deze mail is gericht op personen die lesgeven aan jonge NVT-leerders. In deze vragenlijst vragen wij specifiek naar de gewenste inhoud van het examen. Ook personen die al deel hebben genomen aan de vorige vragenlijst kunnen aan deze vragenlijst deelnemen, graag zelfs. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten. Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden! De link naar de vragenlijst staat hieronder. Hij is in het Nederlands, maar mocht u de vragenlijst in een andere taal willen ontvangen, laat het ons dan alstublieft weten.

Klik hier voor de vragenlijst

We zouden het waarderen als de vragenlijst uiterlijk zondag 17 oktober ingevuld kan worden. Stuur de vragenlijst gerust door naar anderen voor wie het van toepassing is!

Met vriendelijke groeten,
Anne van Asseldonk (namens het CNaVT-team)