Vraag aan docenten Nederlands in het buitenland

Onlangs heeft de IVN de resultaten gepubliceerd van een veldraadpleging onder docenten Nederlands, ‘Neerlandistiek Mondiaal’. Daaruit blijkt o.a. dat er behoefte is aan digitale leermiddelen voor de internationale neerlandistiek. In het rapport zijn verschillende opties genoemd. Wij roepen uw hulp in om een prioritering aan te brengen om ten minste één van deze opties te helpen realiseren.

In een korte vragenlijst sommen we verschillende opties op. Bij enkele daarvan kunt u kiezen tussen ERK-niveaus en tussen lespakketten of MOOC. MOOC staat voor Massive Open Online Course, een speciaal voor internet ontwikkeld online cursus waarvoor iedereen zich gratis mag inschrijven. In een MOOC wordt de leerstof via internet aangeboden in videocolleges, artikelen, filmpjes en blogs. Via discussiefora hebben deelnemers contact met docenten en medestudenten.

Ga naar de vragenlijst, alleen bedoeld voor docenten Nederlands in het buitenland:

http://nederlandsetaal.m10.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=UGIeviWsivXZbje&actId=31359095&command=openhtml