Vlaamse auteurs delen podium met Nederlandse collega's

Manuscripta verwelkomt op 4 en 5 september a.s. zijn Vlaamse buren met een grensoverschrijdend auteursprogramma en een collectieve Vlaamse uitgeversstand. Het doel: Vlaamse auteurs dichter bij het Nederlandse publiek brengen. Tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen dit najaar gebeurt het omgekeerde voor het Vlaamse publiek.

Onder de titel ‘Vlamingen in Nederland, Nederlanders in Vlaanderen’ treden zes auteursduo’s op tijdens Manuscripta, de jaarlijkse opening van het boekenseizoen in Amsterdam. De Vlaamse en Nederlandse schrijvers zullen op geheel eigen wijze elkaar en elkaars nieuwe boeken voorstellen aan het publiek. Maar tegelijk biedt het programma meer. Het confronteert de bezoeker met de rijke diversiteit van onze taal en literatuur, en met de vraag: ‘Kennen we de auteurs van onze buren wel?’

De optredende duo’s zijn: Erik Vlaminck (Brandlucht) & Daniël Rovers (Walter), Stefan Brijs (Post voor mevrouw Bromley) & Daan Heerma van Voss (Zonder tijd te verliezen) en Rachida Lamrabet (De man die niet begraven wilde worden) & Jan Siebelink (Oscar), Paul Demets (De bloedplek) & Tonnus Oosterhoff (Leegte lacht), Carll Cneut (Tien bolle biggetjes keken naar de maan) & Edward Van de Vendel (Toen kwam Sam) en Ingrid Godon (Ik wou) & Toon Tellegen (Ik wou).

Het programma is opgedeeld in twee keer drie kwartier. Het vindt op zondag 4 september plaats in Gazz en wordt maandag 5 september herhaald op het literaire podium in de Zuiveringshal West; beide Westergasfabriek te Amsterdam. Het volledige programma vindt u in de bijlage of op www.manuscripta.nl.

Het auteursprogramma is een initiatief van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, het Nederlands Letterenfonds, Boek.be en Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). De Nederlandse Taalunie, die het programma financieel steunt, wijdt een webpagina aan het thema grensverkeer op taalunieversum.org/literatuur/grensverkeer.

Onder de banner ‘Vlaamse Vedett*en op Manuscripta’ stelt de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) dan weer de nieuwe oogst voor van acht Vlaamse uitgevers aan de Nederlandse boekenvakkers en het brede publiek. De Vlaamse uitgevers zijn voor het eerst aanwezig met een collectieve stand, onder de vlag van ‘Flemish books in the world’. Dat project werd door Flanders Investment & Trade toegekend aan Boek.be en zijn partners, de VUV en het VFL, met als doel het buitenland te overtuigen van de kwaliteit van Vlaamse publicaties.

En het houdt niet op bij Manuscripta. In het najaar ontvangt de Antwerpse boekenbeurs de Nederlandse auteurs met open armen. Op donderdagavond 10 november vindt een gelijkaardig initiatief plaats, waarbij de Nederlands-Vlaamse duo’s het podium opnieuw samen zullen betreden, ditmaal voor een Vlaams publiek.

Over het VFL
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), actief sinds 1 januari 2000. Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord.

Over het Nederlands Letterenfonds
Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Over de Nederlandse Taalunie
In de Nederlandse Taalunie werken de Vlaamse, de Nederlandse en de Surinaamse overheid samen aan de Nederlandse taal.

Over Boek.be
Boek.be is de confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak, nl. de Vlaamse boekverkopers (VVB), de uitgevers (VUV) en de importeurs (VBI). De kerntaak van Boek.be is het bevorderen van het boek in Vlaanderen door haar ledenverenigingen een optimale inhoudelijke en logistieke steun te verleden. Boek.be verdedigt de belangen van haar verenigingen en van het boek, organiseert het hele jaar door promotieacties voor het boek en creëert ICT-platformen ter ondersteuning van het boekenvak.

Over VUV
De Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) verdedigt als vakvereniging de belangen van de Vlaamse uitgevers van algemene boeken (fictie en non-fictie), educatieve, wetenschappelijke en informatieve uitgaven. Ze coördineert een intensieve ledenwerking, organiseert een aantal activiteiten zoals de Prijs voor De Best Vormgegeven Boeken en neemt deel aan buitenlandse vakbeurzen met een collectieve stand van Vlaamse uitgevers.

Over CPNB
De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft tot doel het lezen van boeken en het boekenbezit te stimuleren. De stichting werd opgericht door de Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) van het Nederlands Uitgeversverbond. Inmiddels maken ook de vertegenwoordigers van de Vereniging van Openbare Bibliotheken deel uit van het stichtingsbestuur.

Meer informatie