Verzoek om bijdragen CAANS 2023

Op 27 en 28 mei 2023 vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies plaats. De bijeenkomst wordt in fysieke vorm gehouden aan de York University in Toronto, maar het is ook mogelijk om online deel te nemen.


De Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies is een forum voor vooral, maar zeker niet uitsluitend, Canadese academici waarvan het onderzoek zich richt op een onderwerp dat gerelateerd is aan de neerlandistiek in brede zin: taal, literatuur, cultuur, geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, politiek, emigratie en post-kolonialisme, enz. Dit jaar zal de jaarlijkse samenkomst van CAANS de vorm hebben van een hybride vergadering, zodat deelnemers zowel ter plekke als online zullen kunnen deelnemen. Het is de eerste keer sinds de oprichting van onze academische vereniging dat we voor dit formaat opteren.

Wij nodigen u uit tot het indienen van voorstellen voor presentaties die ingaan op het congresthema: Afrekenen met het verleden, werken aan een nieuwe toekomst. Dit thema valt samen met het thema, Reckonings & Re-imaginings, dat dit jaar werd gekozen door de Canadese Federation for the Humanities and Social Sciences voor Congress 2023, een jaarlijkse bijeenkomst van Canadese academische verenigingen, zoals CAANS, in de geestes- en sociale wetenschappen. Het congresthema spoort academici aan om na te denken over veranderingen die momenteel plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied, met name op maatschappelijk vlak maar ook elders, onder invloed van het huidige debat over diversiteit, gelijkheid, inclusie en dekolonisatie. Voor CAANS 2023, verzoeken we bijdragen die het koloniale verleden van Nederlandstalige landen, zoals Nederland en België, onderzoeken, en die post-koloniale of dekoloniale kwesties bestuderen vanuit diverse disciplinaire invalshoeken.

Verder nodigen we u ook uit voorstellen in te dienen die ingaan op enig ander onderwerp gerelateerd aan de neerlandistiek in brede zin, zoals: taal, literatuur, cultuur, geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, politiek, enz.

Presentaties duren 20 minuten plus 10 minuten voor vragen en discussie, en kunnen in het Engels, Frans of Nederlands gegeven worden. De lezingen kunnen ter plekke gegeven worden op de campus van York University of op afstand op het virtuele platform van de conferentie. Sprekers zullen de richtlijnen ontvangen wanneer hun lezing goedgekeurd is.

Op het programma van CAANS 2023 staat dit jaar de volgende keynote-spreker: dr. Willem van der Molen (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/Universitas Indonesia). De lezing van dr. van der Molen heeft als voorlopige titel, De Nederlanders in de ogen van de Javanen, en zal nagaan hoe de inwoners van Java de Nederlanders beschouwden.*

Stuur uw titel en een korte samenvatting (150-300 woorden, exclusief eventuele referenties) VÓÓR 15 JANUARI 2023 aan:

Dr. Tanja Collet

Department of Languages, Literatures and Cultures

University of Windsor

401 Sunset Avenue

Windsor ON N9B 3P4

Canada

E-mail: tcollet@uwindsor.ca

Stuur uw samenvatting als een e-mail attachment, bij voorkeur in Word of als pdf. Voeg de volgende informatie toe op een aparte pagina of in de e-mail zelf:

  • De titel van uw bijdrage
  • Uw voorkeur voor plaatselijke deelname of deelname op afstand
  • Uw naam en titel
  • Uw academische of professionele positie
  • Uw volledige adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres


Het programma van de conferentie zal begin april 2023 worden gepubliceerd via de CAANS/ACAEN website (www.caans-acaen.ca) en in de CAANS/ACAEN nieuwsbrief van april 2023.

Goedgekeurde presentaties zullen opgenomen worden in de conference proceedings die in de Canadian Journal of Netherlandic Studies (CJNS) zullen worden gepubliceerd. De richtlijnen voor het indienen van de artikelen zullen kort na de conferentie per email naar alle auteurs gezonden worden.

CAANS zal dit jaar de beste lezing gegeven door een doctoraatsstudent bekronen met een Congress Graduate Merit Award (CGMA). De prijs heeft een waarde van 500$.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitster van de programmacommissie: Tanja Collet, e-mail: tcollet@uwindsor.ca.