Vertrek Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie

Na eerdere berichten in diverse media is afgelopen zaterdag officieel bekendgemaakt door het Comité van Ministers dat de samenwerking met de Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie niet voortgezet wordt. Ook de agenda van de Interparlementaire Commissie vermeldt dat het mandaat van Kris Van de Poel recent met onmiddellijke ingang beëindigd werd.

De IVN volgt de ontwikkelingen die hieruit voortkomen nauwgezet. Onze focus ligt op het continueren van de lopende en nieuwe samenwerkingen met de Taalunie, in het belang van onze leden.

De Taalunie is vanwege haar financiële, inhoudelijke en diplomatieke steun essentieel voor studenten, docenten en onderzoekers aan vakgroepen Nederlands wereldwijd. Het is voor de IVN, onze leden en de internationale neerlandistiek dan ook van groot belang dat de Taalunie zo optimaal mogelijk functioneert en dat de ondersteuning aan vakgroepen gegarandeerd blijft. De missie en het bestaansrecht van de Taalunie voor de internationale neerlandistiek staan voor ons niet ter discussie. De IVN wil dan ook constructief blijven bijdragen aan de verdere toekomst van de Taalunie.

De IVN, waarvan de werking voor een groot deel mogelijk gemaakt wordt door de Taalunie, werkt op diverse terreinen samen met de Taalunie, zoals in het kader van het Impulstraject en de Wisselleerstoel Zuid-Afrika. De IVN geeft de Taalunie ook gevraagd en ongevraagd advies, en blijft onbeschroomd de noden en bezorgdheden van de internationale neerlandistiek vertolken bij alle belanghebbende partijen.