Vertaalbevraging internationale neerlandistiek

Veel studenten uit de internationale neerlandistiek vinden werk als tolk of vertaler.

Onlangs heeft de Taalunie heeft via een zogenaamde ‘bevraging’ onderzoek gedaan naar bestaande vertaalnetwerken, vertaalexpertise, vakken en modules rond tolken en vertalen, alsmede eventuele behoeften in het veld. Meerdere leden van de IVN hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Het rapport met de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek is recent verschenen. U kunt het rapport hier downloaden.