Verslag Algemene Ledenvergadering Belgrado

Beste neerlandicus (in spe),

Op 18 mei 2011 werd de algemene ledenvergadering te Belgrado gehouden. Vooraan op de agenda stond de toelichting door Marc le Clercq op het zogenaamde \'verfijningsbeleid\' dat de NTU onder financiële druk heeft moeten doorvoeren. Deze toelichting heeft bij nogal wat collega\'s uit de regio enige ongerustheid veroorzaakt. In deze tijden van algemene financiële onzekerheid worden immers alle vakgroepen uit de regio reeds binnen de eigen universtaire structuur geconfronteerd met tal van besparingen en daar komen dan nog de aangekondigde besparingen van de NTU bovenop. Het lijkt ons bijgevolg voor de algemen gemoedsrust van belang om in dit voorwoord te benadrukken dat dit voor alle reeds bestaande vakgroepen in weze weinig voelbaar zal zijn: bestaande basissubsidies en aanvullende suppleties blijven gewoon bestaan. Het volledige verslag van de vergadering kan nu worden gedownload. Op de website van de NTU wordt het verfijningsbeleid gedetailleerd toegelicht: http://taalunieversum.org/wereldwijd/verfijning_beleid_neerlandistiek_we...

Het nieuwe tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek gaat normaal gezien nog dit jaar online. Het logo werd ontworpen door Ilona Banach uit Lublin en kan eveneens via dit forum worden opgeslagen.

Tot slot vermelden we dat de zomercursus in Debrecen op dit moment volop bezig is. We wensen alle deelnemers en organisatoren een schitterend verloop.

Het Comeniusbestuur