Verschenen: Jaap Graves geschiedschrijving over 50 jaar IVN (Lage Landen Studies 15)

Nederlands is een belangrijke taal, niet alleen in Europa. Buiten Vlaanderen en Nederland zijn er wereldwijd 200 universiteiten en hogescholen waar meer dan 15.000 studenten Nederlands als taal studeren, de taal onderzoeken of worden opgeleid tot tolk of vertaler.

Op dit moment bevinden de grootste Nederlandse universitaire afdelingen zich niet eens in Nederland of in Vlaanderen. Die afdelingen vertegenwoordigen de Nederlandse cultuur in het buitenland.

Al meer dan vijftig jaar behartigt de Internationale Vereniging voor Nederlandse Studies (IVN) de belangen van internationale Nederlandse wetenschappers die studenten opleiden, onderzoek doen, colleges geven, woordenboeken maken, literaire geschiedenis schrijven en congressen organiseren. Dit boek beschrijft de boeiende geschiedenis van de IVN.