Verschenen april 2011: Veertig Jaar Studie Nederlands in Indonesië

Achmad Sunjayadi, Christina Suprihatin & Kees Groeneboer (red.), Veertig Jaar Studie Nederlands in Indonesi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011, 641 blz. (ISBN: 978-602-9054-06-4).In dit congresboek zijn in twee talen (Nederlands en Indonesisch) 31 voordrachten opgenomen die op het gelijknamige congres van april 2010 werden gehouden. De afdeling Multiculturele Samenleving telt negen artikelen (auteurs Nikolaos van Dam, Arie Gelderblom, Olf Praamstra, Mursidah, Eva Catarina, Herman Giesbers, Wium van Zyl, Steward van Wyk, Jugiarie Soegiarto). De afdeling Ontwikkelingen in het NVT-Onderwijs bevat tien bijdragen (Lieve De Wachter, Triaswarin, Zahroh Nuriah, Sugeng Riyanto, Ingrid Degraeve, Yanna Parengkuan, Lilie Suratminto, Andrea Djarwo, Munif Yusuf, Indira Ismail). De afdeling Indische Cultuur telt eveneens tien artikelen (Christina Suprihatin, Pamela Pattynama, Achmad Sunjayadi, Adrienne Zuiderweg, Widjajanti Dharmowijono, Kees Snoek, Wilma Scheffers, Margriet Moka-Lappia, Hans Groot, Kees Groeneboer). In een vierde afdeling zijn ten slotte twee bijdragen betreffende de Koloniale Geschiedenis opgenomen (Yuda Tangkilisan, Krisprantono). Voor meer informatie: keesgroeneboer@erastaal.or.id.