Verlenging inzendtermijn artikelen voor de ABG-VN Essay Prijs


Tientallen prominente wetenschappers publiceren ieder jaar in de Academische Boekengids. Zij bespreken recent verschenen literatuur op hun eigen vakgebied voor een breed academisch lezerspubliek, met aandacht voor de samenhang tussen verschillende vakgebieden en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. De redactie wil graag bevorderen dat ook jonge wetenschappers aan de Boekengids bijdragen.

Het winnende essay wordt gepubliceerd in de Academische Boekengids van februari 2012. Bovendien is er een geldbedrag van 2.500 euro aan de prijs verbonden.

De criteria

- U bespreekt minimaal twee boeken die niet eerder in de ABG zijn gerecenseerd en die niet ouder zijn dan vijf jaar.

- Uw bijdrage heeft de vorm van een goed geschreven essay zonder voetnoten.

- U geeft niet alleen uw mening over de besproken boeken, maar verwerkt tevens uw eigen ideeën over het onderwerp.

- De jury verwelkomt de bespreking van internationale wetenschappelijke literatuur in iedere taal.

- Uw boekbespreking is echter in het Nederlands gesteld.

- De lengte van uw bijdrage ligt tussen de 2500 en 4000 woorden.

Stuur uiterlijk maandag 31 oktober 2011 uw essay in, o.v.v. ABG VN Essayprijs. Ons e-mailadres: abg@aup.nl

Voor meer informatie over de prijsvraag: abg@aup.nl.

Bron: http://www.academischeboekengids.nl/.