Veldanalyse Frankrijk verschenen

Sinds 2019 doet de Taalunie onderzoek naar de internationale positie van het Nederlands. Centrale vraag daarbij is welke rol het (onderwijs) Nederlands en de Nederlandstalige cultuur in het buitenland spelen. Na Polen en Italië publiceert de Taalunie nu een analyse van de stand van zaken in Frankrijk.


In het hoger onderwijs in Frankrijk volgen 757 studenten Nederlands als hoofdvak. Het doel van deze veldanalyse is om een beeld te krijgen van de status en kansen van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur in Frankrijk zodat de Taalunie, de neerlandistiek en de partnerinstellingen gerichtere keuzes kunnen maken. De impact van de ondersteuning van de Taalunie kan zo worden vergroot. De onderzoeksresultaten kunnen ook andere stakeholders, zoals diplomatieke en culturele instellingen, helpen bij het maken van keuzes.

Aan de hand van deze doelstelling formuleerde de Taalunie de volgende vragen: waar is het Nederlands aanwezig in het buitenland, welke meerwaarde zien we, welke (nieuwe) kansen zien we en hoe kunnen we de ontwikkeling daarvan monitoren?

Meer weten?

Bekijk de conclusies en aanbevelingen op de website van de Taalunie.

Samenvatting

Op de website van de Taalunie kunt u een samenvatting en de volledige tekst van het veldonderzoek downloaden.