'Van internationaal dichten comt mi bate': de Beatrijs gaat internationaal

Er zijn maar weinig Middelnederlands handschriften die zo veel vertaald zijn als de Beatrijs. De Beatrijs is minstens acht keer vertaald in (modern) Nederlands, de laatste keer in 1995 door Willem Wilmink.

Het is echter minder bekend dat de Beatrijs ook veelvuldig is vertaal in andere talen, waaronder het Duits, het Frans en het Afrikaans. Dergelijke vertalingen bieden uiteraard vele studiemogelijkheden. Het samenwerkingsverband Internationale Historische Neerlandistiek verkent de potentie van vertalingen van oudere Nederlandse teksten, en de Beatrijs staat daarbij centraal.

In Boedepast zijn studenten van twee universiteiten inmiddels begonnen met een Hongaarse vertaling van de Beatrijs. Binnenkort volgen studenten uit Napels en Cambridge. Verschillende andere universiteiten hebben ook plannen met de Beatrijs aan de slag te gaan. Kortom: de Beatrijs gaat internationaal.

De IVN ziet een \'reisverslag\' graag tegemoet!